2. září 2020

Sečeme mozaikovitě

V rámci boje se suchem a zpříjemnění prostředí ve městech a obcích, obzvláště v sídlištích, začínají mnohé radnice měnit systém péče o zeleň a zkouší jiné postupy například při sekání trávy. Už minulý rok jsme s našimi dodavateli domlouvali, že v letošní „travní sezoně“ vymezíme plochy, na kterých bychom ponechávali ostrůvky zeleně nebo sekali jen pásy podél chodníků. Aby tak zůstalo více porostu mezi domy, rostlinky měly možnost vykvést a tím se umožnilo větší zadržení dešťové vody a trávník v letních měsících tolik nevysychal. Nehledě na to, že v záhonech a nad záhony je hodně živo, protože skýtá potravu spoustě hmyzu. Letos poprvé se v červenci nový koncept vyzkoušel. A možná jste si toho třeba už všimli na ploše ploše mezi ulicí Teyschlovou a silnicí do Žebětína nebo na louce nad ulicí Kuršovou.
Jak už to bývá, někdo to ocení a naopak by uvítal sekat co nejméně, možná vůbec, druhý naopak preferuje upravené travnaté plochy. Ale nežijeme a asi nechceme žít v džungli, ale také se kolem našich domů nerozprostírá zámecký park. Takže sekat se musí, i louka se seče aspoň dvakrát v roce.
A co je to mozaikovité sečení? Na stránkách bystrcké radnice najdete informaci, kterou pro vás zpracoval odbor životního prostředí a kde najdete i seznam ploch, kterých se tento způsob péče o zeleň týká.

Mozaikovité sečení znamená zkracovat trávník po částech, kdy kosíme pouze část plochy. To, že na části plochy zůstane vyšší porost, vůbec nevadí. Pomáhá to přirozené biologické rovnováze. Až částečně naroste, sekáme část druhou.
V Bystrci byly například vybrány plochy v Centrálním parku, na Horním náměstí či plochy pod ulicí Černého. Takto sekat se předpokládá v letních měsících, kdy je hodně teplo a méně vláhy. Jde tedy o plánovaný třetí až čtvrtý pokos. První pokosy, které probíhají v jarních měsících a kdy by mělo být více vláhy a které by měly končit počátkem června, mozaikovitou seč nepředpokládají. Je pochopitelné, že přírodě nelze nic smluvně naplánovat, a to je dobře. Proto je také každý rok jiný. A proto každý rok řešíme nějaký jiný problém: moc sucho, moc deště, velké horko. Ale taky málo pracovníků, polámanou techniku, pomalé kosení atd. Ale to už je na jiný článek