Ing. Patrik Schramm

starosta města
1. místopředseda oblastního sdružení

Halaškovo nám. /2
747 87  Budišov nad Budišovkou

Životopis

Narodil jsem se 28. 6. 1974 v Budišově nad Budišovkou (okres Opava) a zde žiji i doposud. Se svojí ženou vychováváme dvě dcery ve věku 16 a 25 let. Má profesní dráha byla od počátku spojena se strojařinou, po studiích SPŠ strojnické, jsem vystudoval strojní fakultu VŠB – TU v Ostravě. Poté jsem 10let pracoval v místní nástrojárně jako vedoucí výroby.  V roce 2010 jsem byl zvolen uvolněným místostarostou města Budišov nad Budišovkou. Podařilo se nám ve městě po dlouhých 18 letech udělat převrat a prolomit 18-ti leté vládnutí lidovců a komunistů. Uvolněným místostarostou jsem byl zvolen i v komunálních volbách v roce 2014 a nyní čerstvě od 1. 4. 2016 jsem v našem městě s 3 000 obyvateli starostou. Zastupitelem města jsem čtvrté volební období. Můj pracovní i soukromý život chtě nechtě ovlivňuje i to, že manželka provozuje již 20. rok místní autokemp. Naše každodenní práce s návštěvníky a snaha přináší své ovoce, v loňském roce jsme se stali Nejlepším malým kempem roku 2015 podle hlasování návštěvníků. V krajském žebříčku kempů držíme pravidelně druhou příčku.

Patřím k zakládajícím členům ODS v Budišově - od roku 2006. Momentálně jsem místopředsedou opavské oblasti ODS. Jsme druhé největší místní sdružení ODS na Opavsku, což považuji za úspěch, že v naší levicově orientované části okresu Opavu vůbec můžeme ovlivňovat dění ve městě i na radnici. Naše místní sdružení se angažuje nejen politicky, ale snažíme se zapojit do veřejného života. Letos jsme pořádali již 8. reprezentační ples ODS, jehož výtěžek slouží k pořádání každoročního dětského dne. Aktivně se také věnuji meziobecní spolupráci a jsem čtvrtým rokem předsedou Venkovského mikroregionu Moravice. V rámci města se také aktivně zapojuji do práce v MAS Opavsko, Euroregionu Silesia, turistické oblasti Opavské Slezsko. Společně s kolegy z místní ODS jsme stáli za obnovením pořádání festivalu Budišovské Letnice, který je nejstarším festivalem v republice vůbec a letošní ročník je již 37. Jsem místním patriotem, jsem hrdý na to, že moji prarodiče patřili k původnímu neodsunutému obyvatelstvu a máme zde své kořeny. Snažím se místní obyvatele spojovat, zapojovat do veřejného života, aby byli pyšní na své město, kde žijí.

Držím se hesla: co dělám, dělám pořádně. Jsem připraven být k ruce našim lídrům a krýt jim záda. Nabízím své dlouholeté zkušenosti z komunální politiky i podnikání. Chci se bít za naši Bohem zapomenutou oblast Budišovska a Vítkovska, která je mnohdy na okraji zájmu a nemá své zástupce na kraji. Svůj patriotismus chci přenést i na krajskou úroveň, protože náš kraj si zaslouží lepší vládu bez komunistů a musíme společně bojovat za zlepšení jeho image. Společně to dokážeme.