Ing. Patrik Schramm

krajský zastupitel
starosta města
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení

Halaškovo nám. /2
747 87  Budišov nad Budišovkou

Životopis

Narodil jsem se 28. 6. 1974 v Budišově nad Budišovkou (okres Opava) a zde žiji i doposud. Se svojí ženou vychováváme dvě dospělé dcery. Má profesní dráha byla od počátku spojena se strojařinou, po studiích SPŠ strojnické, jsem vystudoval strojní fakultu VŠB – TU v Ostravě. Poté jsem 10let pracoval v místní nástrojárně jako vedoucí výroby.  V roce 2010 jsem byl zvolen uvolněným místostarostou města Budišov nad Budišovkou a od 1. 4. 2016 jsem v našem městě s necelými 3 000 obyvateli starostou. V roce 2018 zvítězila v našem městě ODS s 28% hlasů, což je v naší levicové oblasti nevídané. Zastupitelem města jsem páté volební období. Můj pracovní i soukromý život ovlivňuje i to, že s manželkou společně provozujeme přes 20 let místní autokemp. Naše každodenní práce s návštěvníky a snaha přináší své ovoce, patříme k nejlépe hodnoceným kempům v ČR, 2 x jsme byli oceněni jako Nejlepší malý kemp roku, v roce 2019 kemp s nejlépe hodnoceným personálem.

Patřím k zakládajícím členům ODS v Budišově - od roku 2006.  Aktivně se také věnuji meziobecní spolupráci a jsem osmým rokem předsedou Venkovského mikroregionu Moravice. V rámci města se také aktivně zapojuji do práce v MAS Opavsko, turistické oblasti Opavské Slezsko a hlavně v Krajině břidlice. Po letech jsme s kamarády v roce 2011 obnovili festival Budišovské letnice, přístí ročník bude již  41. Snažím se místní obyvatele spojovat, zapojovat do veřejného života, aby byli pyšní na své město, kde žijí.

Držím se hesla: co dělám, dělám pořádně. Jsem připraven být k ruce našim lídrům a krýt jim záda. Nabízím své dlouholeté zkušenosti z komunální politiky i podnikání. Chci se bít za naši Bohem zapomenutou oblast Budišovska a Vítkovska, která je mnohdy na okraji zájmu a nemá své zástupce na kraji.  Společně to dokážeme.