12. května 2015

Naše drahá radnice

Díky průtahům na Magistrátu hlavního města se letošní rozpočet naší MČ Suchdol schvaloval až na březnovém zasedání. Z toho, v jakém stavu jsou chodníky, komunikace, zeleň a samozřejmě chybějící kanalize, musí být každému jasné, že naše městská část zrovna neoplývá velkými finančními prostředky.

Nicméně, když se podíváte na jednotlivé kapitoly rozpočtu a porovnáte je s rozpočty našich sousedů - s Horoměřicemi a Roztokami, vyjdou vám zajímavá čísla. V níže uvedené tabulce vidíte, kolik stojí chod radnice u nás a kolik u našich sousedů a jakou to představuje procentuální část z každého rozpočtu.:

Obec/MČ

Počet obyvatel

Rozpočet 2015

Náklady na mzdy vč. pojištění

% z celkových výdajů

Suchdol

6 689

41 519 000

8 926 000

21,5%

Horoměřice

3794

80 802 000

3 295 000

4,08%

Roztoky

8 023

155 914 000

15 295 000

9,81%

 

Z této tabulky je jasně vidět, jak je naše radnice drahá, a nechť si každý ze Suchdolských občanů udělá vlastní názor, zda mu za ty peníze stojí? Nebylo by lepší mít zde bezpečné silnice? Nebo třeba multifunkční halu?

Marek Bor

člen místní rady
člen strany