Opravdu nejsme schopni postarat se o naše předškolní děti?

19. srpna 2014
Opravdu nejsme schopni postarat se o naše předškolní děti?

V letošním roce se znovu opakovala ona dobře známá situace, kdy bylo při zápisu do suchdolských mateřských škol odmítnuto 32 dětí. Jistě nemá smysl polemizovat o přínosu MŠ pro rozvoj dítěte, ostatně vše bylo popsáno i ze strany ombudsmana.

Nezávidím ředitelům obou školek situaci, ve které se ocitají každý rok při zápisu. O to víc by se daným problémem měla zabývat i suchdolská radnice. Navýšení kapacity MŠ Gagarinova byl určitě správný krok, nikoli však krok dostačující. Naopak, poslední návrh starosty, dávající rodičům nepřijatých dětí k dispozici učebnu s dovětkem zbytek (rozumějme pedagogický dozor, stravování a administrativní úkony) si zajistěte sami, mi připadá jako čirý alibismus.

Na Suchdole je přitom několik soukromých předškolních zařízení. Nabízí se tedy celkem jednoduché a z hlediska nákladů i efektivní řešení. Příspěvek městské části na každé neumístěné dítě, aby mohlo navštěvovat jednu ze soukromých školek, kterými Suchdol disponuje. Místo, abychom budovali další prostory a najímali další odborné pedagogy, využijme stávající kapacity, které Suchdol skýtá. Pojďme podpořit podnikatelské subjekty na území naší městské části. A hlavně, pojďme už konečně udělat něco pro naše předškolní děti a jejich rodiče!

Autor: Marek Bor

Marek Bor

člen místní rady
člen strany