29. srpna 2020

ZVÝŠENÍ KAPACITY LŮŽEK V SOCIÁLNÍ OBLASTI A DOSTUPNÉ TERÉNNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A HENDIKEPOVANÉ

Krajské volby 2020 SPOLEČNĚ ODS + STAN a Východočeši

Zaměříme se na podporu a rozvoj života v běžném prostředí, sociální služby za situace, kdy si občan nemůže pomoci sám a nemůže pomoci ani rodina, na posilování odpovědnosti rodiny a zlepšení informovanosti pro orientaci v systému. Zajistíme a postaráme se o:

Dostupnost terénních služeb v průběhu celého dne i týdne, a to i v nejmenších obcích.

Dostupnou síť odlehčovacích služeb pro ty rodiny, které se v domácnosti starají o seniory či hendikepované členy rodiny a potřebují si odpočinout a zregenerovat.

Pobytové služby pro seniory a zdravotně hendikepované osoby prostřednictvím rekonstrukcí stávajících a vybudováním nových domovů seniorů či domovů pro hendikepované.

Otevření možnosti participace soukromých investorů při zásadních rekonstrukcích či výstavbě nových objektů pro pobytové služby za přesně stanovených podmínek spolupráce s místní samosprávou na základě veřejnoprávní smlouvy, metodického vedení a posílení kontrolního dohledu ze strany vedení příslušného věcného odboru.

Navýšení počtu lůžek a územní rovnosti pobytových i terénních služeb hospicové péče. Budeme podporovat propojení s týmem pro zdravotnictví.

Mgr. Jana Drejslová

kandidátka č. 6 do krajských voleb
kandidátka do senátu
místostarostka Rychnova nad Kněžnou
zastupitelka Královéhradeckého kraje
předsedkyně sociálního výboru Královéhradeckého kraje