2. února 2020

ZDRAVOTNICKÝ NADAČNÍ FOND MĚSTA RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU

Ráda bych touto cestou poděkovala za finanční dary a dotace fondu a sdělila roční fungování nově vzniklého Zdravotnického nadačního fondu města Rychnova nad Kněžnou. Fond vznikl za podpory Zastupitelstva města na konci roku 2018 za účelem podpory aktivit zaměřených na rozvoj zdravotnictví ve městě Rychnov nad Kněžnou a na podporu sester, které nastoupí do místní nemocnice.

Nadační fond začal rozvíjet své aktivity začátkem loňského roku. Za velice krátkou dobu svého působení již získal nemalé finanční prostředky, a proto díky darům a dotacím bylo zakoupeno pro Nemocnici v Rychnově nad Kněžnou 7 lůžek a 3 matrace pro dětské oddělení, 14 elektricky polohovatelných lůžek pro dospělé, 4 transfuzní křesla pro onkologii, motodlaha pro rehabilitační oddělení. Dále byla z dotace Královéhradeckého kraje vyplacena 2 stipendia, a to nové všeobecné sestře na oddělení ARO a fyzioterapeutce. I v letošním roce mohou podat přihlášku zájemci o stipendia v dotačním titulu – „Stipendijní programy Zdravotnického nadačního fondu města Rychnov nad Kněžnou“, jehož cílem je podpora zvyšování odborné úrovně a kvality poskytované zdravotnické péče v Nemocnici v Rychnově nad Kněžnou.

Vážíme si toho, že obyvatelům celého okresu Rychnov nad Kněžnou i Královéhradeckého kraje záleží na budoucnosti naší nemocnice.

Snem nadačního fondu je získat další finanční prostředky např. na nákup simulátoru dospělého pacienta pro nácvik rozšířené resuscitace, pediatrického simulátoru pro nácvik rozšířené resuscitace a dalších kvalitních lůžek, které usnadní práci nejen zdravotnickému personálu, ale zajistí pohodlí pacientů.

Mgr. Jana Drejslová

místostarostka Rychnova nad Kněžnou
zastupitelka Královéhradeckého kraje
předsedkyně sociálního výboru rady Královéhradeckého kraje