24. července 2016

Evropská unie? Smysl má setrvat

Vzhledem k názorům, které v posledních dnech zaznívají v souvislosti s doporučovaným vystoupením z EU, považuji za správné a vhodné, formulovat veřejně na věc také vlastní názor.

Za jiné situace bych asi mlčel, ale kandiduji v letošních krajských volbách, a byl bych tedy rád, aby bylo v této otázce známo i moje stanovisko.

Je nepochybné, že je třeba dělat věci v Evropské unii jinak než dosud. Méně integrovat za každou cenu, ponechávat členským zemím více volnosti a pravomocí, nevyvíjet tlak na země mimo eurozónu kvůli co nejrychlejšímu přijetí eura. Pochopitelně také zaujmout skutečně rozumný přístup ke schopnosti Evropy integrovat imigrační vlnu, zejména s ohledem na bezpečnost a udržitelnost sociální politiky.

Výzvy k ochodu z EU – jakkoliv mohou pro někoho nyní po brexitu vypadat módně – ale považuji za nesprávné a neadekvátní. Domnívám se naopak, že má smysl, aby mezi členskými zeměmi EU zazníval náš hlas, v některých ohledech nesouhlasný či prostě jiný. Jsem toho názoru, že má smysl přispět k přijetí transatlantické obchodní a investiční dohody mezi EU a USA, posilovat vzájemné obchodní i bezpečnostní vazby. Ostatně, kapitálově, výrobně i obchodně je naše ekonomika orientována na země Západu, potažmo EU. Pro naše exportně orientované hospodářství je přístup na společný trh bez bariér klíčovým zájmem.

Jakkoliv můžeme mít a máme výhrady k některým politickým krokům vedení EU, vystupovat z tohoto prostředí bez vhodné a dlouhodobé alternativy není podle mého názoru správné řešení. Byl bych zároveň rád, abych s tímto postojem nebyl v Občanské demokratické straně v menšině. Nicméně v každém případě u něj setrvám. Důvody proč zůstat jsou pro mne jasné, na rozdíl o zmíněných rad k vystoupení z EU.

Mgr. Zdeněk Geist

předseda oblastního sdružení ODS Jihlava
člen regionální rady ODS Vysočina