V lednu místo tání přišly mrazy

28. ledna 2017
V lednu místo tání přišly mrazy

K napsání tohoto článku mě vyprovokoval stav komunikací a chodníků po přívalu sněhu začátkem letošního roku. Dále rozhovor na téma zimní údržba mezi ředitelem technických služeb města (Tsm) ing.Horsákem a mluvčí města ing.Kameníkovou, který byl uveřejněn na webových stránkách našeho města. A rozhovor pro web Královédvorsko.cz , z něhož čerpám úžasné sdělení ředitele Tsm pro nadpis tohoto článku.

Ano je zima a letos s mimořádným přídělem sněhu. V rozhovoru je zmíněn dokument Operační plán zimní údržby města, podle kterého mají Tsm postupovat a mírnit následky nepříznivých povětrnostních podmínek. Kdybych byl nekompromisní kritik odvedené práce, tak nezůstane suchá nit na řediteli Tsm ani na starostovi města. Neboť nebyl splněn snad ani jeden bod Operačního plánu zimní údržby. Ale to nechci, nežiji mimo realitu a určitě chápu , že v této mimořádné situaci se nedá vždy dodržet to, co je na papíře. Ač tento dokument připravuje ředitel Tsm a jeho spolupracovníci a po té se předkládá ke schválení radě města. To znamená, že to není výmysl někoho , kdo tomu nerozumí Ale o tom to určitě není.

S čím se nemůžu a nechci smířit je to, že starosta ing.Jarolím neodhodlal vyhlásit třeba jen na 24 hodin kalamitní stav a pomoci tím zvládnout Tsm úklid sněhu za pomoci dalších mechanizmů najmutých od soukromých firem. Ředitel Tsm nastalou situaci dle svého vyjádření za kalamitní stav považoval. Dále se nemůžu smířit s tím, že nebyl včas zabezpečen bezpečný přístup do zdravotnických zařízení , škol a minimálně ve středu města na přechody pro chodce. Na některých místech jsou sněhové bariéry bránící snadné chůzi dodnes, tj. 15.1.2017 to znamená 10 dnů po kalamitě! Ať se děje co se děje, tohle jsou přece priority priorit a ty ničím „neokecáte“. Vždyť kolik mají Tsm zaměstnanců, kolik jich má městská organizace MěVak, kolik je asistentů prevence kriminality , kolik máme městských strážníků a kolik je možné mít připravených pracovníků z úřadu práce? Jsem přesvědčený, že většina z jmenovaných by po oslovení, zda jsou v této mimořádné situaci ochotni pomoci, souhlasila a na den dva by určitě pomohla s tím nejhorším.

Pane řediteli, ve svém rozhovoru pro jiné médium, jste řekl, že máte na nákup vhodnějšího mechanizmu na úklid sněhu v rozpočtu Tsm schválené peníze. Proč jste nekoupil na druhý stroj ISEKI zimní nástavbu? Měl byste k dispozici dalšího pomocníka na úklid chodníků. Proč na traktoru zetor FORTERA není používána kromě přední radlice zadní nástavba na posyp, kterou máte na skladě?

Myslete tedy v následujícím zimním období alespoň na naše staré a nemocné občany, na maminky s malými dětmi a na jejich bezpečí. Je dobře, že je mezi námi dost vlastníků nemovitostí, kteří se o „svůj chodník“ postarají sami. Já jim za to děkuji .

Jan Bém

městský zastupitel
předseda místního sdružení