Richard Bureš

předseda oblastního sdružení

Životopis

Richard Bureš se narodil 6. 4. 1964 v Praze. V roce 2002 byl poprvé zvolen do Zastupitelstva městské části Praha 1, jehož členem je dodnes. V roce 2014 se stal místostarostou Prahy 1, od roku 2020 je v centrální městské části radním pro oblasti dopravy, životního prostředí, úklidu, IT a SmartCities. Členem ODS je od roku 1998, od roku 2021 je předsedou ODS Praha 1.

S Prahou 1 ho pojí celoživotní pouto, v historickém centru Prahy vyrůstal a žije zde dodnes. Jednou z hlavních oblastí, které se při práci v Radě Prahy 1 věnuje, je oblast dopravy. Jeho cílem je hledat rovnováhu mezi potřebami památkové rezervace na straně jedné a zájmy lidí, kteří v centru Prahy žijí na straně druhé.

Na radnici také navázal na svou práci v soukromém sektoru a systematicky pracoval na moderních projektech, které zvyšují efektivitu a transparentnost úřadu. Jako první například zavedl veřejně dostupný a plně elektronický přehled všech nebytových prostor spravovaných Prahou 1. Za práci na elektronizaci úřadu a zavádění moderních prvků do chodu úřadu získal několik ocenění včetně 1. místa „Osobnosti e-governmentu“ za rok 2018. 

Richard Bureš je ženatý a má dvě dcery.