Pardubická karta – dobrá, ale drahá škrabka na sklo

12. března 2014
Pardubická karta – dobrá, ale drahá škrabka na sklo

Je otázkou, zda nevyužít pardubickou kartu i na platbu parkovného.

Díky rekonstrukcím třídy Míru a ulic 17. listopadu a Jana Palacha v Pardubicích si řidiči opět budou moci vyzkoušet znalost zkratek v našem městě. Nikdo nepochybuje o důležitosti těchto oprav, ale nikdo se po celou dobu příprav nezabýval, jak ulehčit motoristům pohyb po centru Pardubic.

Jediná dobrá rada z magistrátu zazněla směrem k řidičům, aby omezili vjezd do centra a své vozy nechávali na okraji, nejlépe na placených parkovištích, které patří MmP a zbytek cesty do centra absolvovali prostředky MHD. K tomu jim má pomoci „Pardubická karta“. Ta jim zajistí levnější cestování než papírová jízdenka neboť každá rodina v Pardubicích a okolí by měla vlastnit alespoň jednu. V tomto případě nejlépe nepřenosnou. Při vzniku pardubické karty byly slibovány další služby, pro které by bylo možno kartu použít. Z pohledu motoristy je to možnost platit parkovné.

Je velmi nepohodlné stále kontrolovat peněženku, jestli v ní je dostatek drobných mincí a když už si motorista patřičnou kartu hodlá pořídit, překvapí ho poplatek při jejím vydání.  130 korun za kousek plastu s čipem se jeví jako zcela neadekvátní. Vezmeme-li v úvahu že dnes je zcela běžné mít dva i tři vozy v rodině pochybuji, že motorista si ji pořídí a bude používat na cestu v MHD.

Vzhledem k tomu, že dopravní podnik přešel na bezkontaktní placení pomocí „Pardubické karty“ a pardubický magistrát započal s výměnou parkovacích automatů, byla zde ideální možnost, jak využít karty pro placení parkovišť v Pardubicích. Je tedy k zamyšlení, zda by snížení poplatku za vystavení karty a možnost platit parkovné pomocí elektronické peněženky neulehčilo centru Pardubic. A je otázkou času, kdy by si řidiči zvykli používat „Pardubickou kartu“ jak na placení parkovného, tak i pro jízdu v MHD.

Zastánci mobilních technologií prominou, ale operátora svým placením parkovného nechci živit.

Ing. Pavel Svoboda

člen oblastní pracovní skupiny ODS pro dopravu

Štítky:
doprava Pardubice