19. února 2015

ODS se v Třebíči z politické mapy nevytratí

Jako nový předseda místního sdružení ODS v Třebíči zřejmě nestojím před lehkými úkoly. O to víc mě potěšila pozitivní reakce mého okolí na mé zvolení, včetně pozitivní reakce od lidí, kteří již třeba ODS opustili a jejich politická cesta se vydala jiným směrem. Vážím si toho a osobně si myslím, že druhá skupina gratulantů neopustila pravicové ideje, ale spíš stranu, která chvílemi sama v minulosti své ideové základy nerespektovala.

S ohledem na neúčast ODS v třebíčském zastupitelstvu není bohužel příliš prostoru na přímou komunálně-politickou práci. Nicméně vytyčil jsem si čtyři základní priority pro toto mé první a věřím, že ne poslední, dvouleté předsednické funkční období.

Stabilizace členské základny místního sdružení
Jsem členem ODS od roku 2004. Zažil jsem období významných úspěchů ODS v komunální i celorepublikové sféře, zažil jsem velké kotrmelce a podivné praktiky (velmi umírněně řečeno), se kterými jsem nesouhlasil, zažil jsem místní sdružení s téměř stovkou členů a převzal místní sdružení s třemi desítkami členů a téměř nulovým vlivem na dění ve městě. Po Švandrlíkovsku - čo bolo, bolo ... - minulost nezměníme a musíme se vydat do práce pro budoucnost. V místním sdružení zůstali především ti, kteří se vnitřně opírají o pravicové ideje, které stále věřím, že jsou základem ODS. Ostatní odešli - ať z důvodu nesouhlasu s politikou ODS v minulých letech, svého odklonu právě od pravicových idejí, z důvodu vidiny lepšího "uplatnění" v jiné straně, anebo prostě jen proto, že už politiky a bezzubých a často zcela zištných tahanic na politické scéně prostě mají dost. ODS se po neslavném konci ve vládě a volebním výprasku v předčasných parlamentních volbách staví na nohy. Sleduji postupné a trpělivé kroky prof. Fialy a jeho týmu ve vedení ODS a hodnotím je velmi pozitivně. Stejně tak vidím a cítím, že tento vývoj vnímají stávající členové místního sdružení v Třebíči a věřím, že díky tomu nás už méně nebude. Ba naopak. Budu se snažit přivést k ODS nové členy a podporovatele, tak abychom se mohli i v Třebíči odrazit ode dna a jednotně, s respektováním pravicového smýšlení a jeho priorit, dál pokračovat v práci pro naše město.

Aktivní účast místního sdružení a jeho členů na změně vnitřní struktury ODS
ODS se musí proměnit zvenku i zevnitř a navrátit se k původním hodnotám. Současně je nutné provést strukturální změny v organizaci, fungování a vnitřních procesech ODS. Nicméně tyto změny nesmí být "o nás, bez nás". Chci, aby naše místní sdružení bylo aktivní v přípravě, návrhu, konzultacích, oponenturách i zavádění těchto změn. Chci, aby naše místní sdružení mělo dostatek informací o plánovaných změnách, jejich strategii a zejména jejich pravém účelu. Proto budu aktivní nejen na místní úrovni ODS, ale i v oblasti, regionu, a pokud budu mít tu možnost, i na republikovém sněmu. K aktivitě v těchto nutných změnách ODS bych chtěl vyzvat i naše členy.

Posílení role Třebíčska s ohledem na Krajské volby 2016
Historicky je Třebíčsko regionem Kraje Vysočina, jehož hlas je relativně slabý. I v současném krajském zastupitelstvu je poměr zastupitelů za náš region podprůměrný. Pokud již strukturu krajů máme (byl to tenkrát vůbec dobrý nápad ?), měli bychom se snažit v ní být aktivní a jako druhé největší město na Vysočině prosadit, aby náš hlas byl silnější. Domnívám se, že v této rovině je role místního a oblastního sdružení ODS v prosazení silných kandidátů za náš "okres" na krajskou kandidátku ODS  a ve spolupráci s ostatními politickými subjekty posílit pozici Třebíčska v rámci kraje. Ideový "boj" v tomto kontextu osobně považuji za druhořadý.

Nevytratit se z mapy komunální politiky v Třebíči
A to bude to nejtěžší. Nemáme zastupitele, nemáme členy komisí a výborů, nemáme vliv na řízení města, nemáme mnoho příležitostí být viděni a slyšeni. Ale máme chuť pracovat. Byť omezené, ale určité možnosti stále máme. Můžeme a budeme prezentovat naše názory na chod města a návrhy pro jeho rozvoj na našich stránkách, pomocí sociálních sítí, v diskusích na zastupitelstvu a v médiích, která o pravicový pohled budou stát. Budeme spolupracovat s pravicově orientovanými zastupiteli a představiteli města - věřím, ne co víc, jsem přesvědčen, že racionální spolupráci neodmítnou. Budeme diskutovat i s jinak orientovanými politickými subjekty a jejich představiteli, oponovat jejich návrhy a podporovat to, co je v souladu s naším programem. Budeme spolupracovat s podnikateli a jejich samosprávou. Budeme diskutovat s veřejností, kdykoli to bude možné. ODS v Třebíči bude postupně a trpělivě pracovat, tak abychom byli plně připraveni na návrat do zastupitelstva.

Ing. Jakub John

předseda MS ODS Třebíč