7. října 2016

Pojeďme ke krajským volbám

Pojeďte k volbám #ODS, nezůstávejte doma s tím, že Váš hlas nic neznamená a že nic nezmění. Motorka pro mě vždycky byla symbolem svobody. Svobody, která se v posledních letech pomalu vytrácí a je ničena regulací, registry, levicovou "spravedlností" a levným populismem čerpajícím z nezájmu mlčící většiny o veřejný život.

Stejně tak, jako je nutné si jízdu na Thruxtonovi "odpracovat" (motorkáři vědí :)), je nutné i pro svobodu neustále pracovat a ostražitě ji střežit. Nic není zadarmo a pokud někdo něco zadarmo, bez práce a všem nabízí, zřejmě za to bude něco chtít - zpravidla jejich svobodu. Je nutné si vybrat - svobodu nebo spravedlnost. Svoboda je nespravedlivá, spravedlnost je nesvobodná. Pokud si mám vybrat já - volím svobodu. I za cenu nejistoty a občasného nepohodlí, ale s vědomím odpovědnosti za sebe a za lidi, kteří jsou mi nejbližší. Tally ho !

Ing. Jakub John

místopředseda OS ODS Třebíč