30. září 2016

Jak zajistit kvalifikované pracovníky pro podniky na Vysočině ?

Já vidím tři pilíře, kterak získat kvalifikované lidi do regionu - nabídka, atraktivita, příležitost:

1) nabídka - musí existovat aktivní nabídka technického vzdělávání nejen ve studijních, ale zejména v moderních učebních oborech (CNC obrábění a tváření, mechatronika, plastařina apod.) v přímé spolupráci s konkrétními zaměstnavateli -
firmy by chtěly, nicméně ne všechny školy chtějí a mohou akceptovat velmi úzkou spolupráci. Firmy také musí investovat do svých budoucích zaměstnanců během školy (stipendia, praxe apod.), což se rozbíhá jen velmi pomalu. V této rovině může kraj hrát velmi významnou roli - financuje střední školství, je zřizovatelem středních škol, může ovlivňovat nabídku a strategii vývoje, může motivovat školy k větší spolupráci s firmami, může motivovat firmy k větší spolupráci se školami. Nestačí vyhlásit rok řemesel a využít ho pro volební kampaň.

2) atraktivita - region jako takový musí být atraktivní pro život - jinak se nám nebudou vracet mládežníci ze studií z Brna a pod. a zůstanou tam. Dostupné bydlení, pozemky pro výstavbu, kulturní vyžití, dopravní napojení ... a toto všechno aktivně propagovat v jiných městech a ukázat příležitost.

3) příležitost - ukázat kvalifikovaným lidem z jiných regionů, že v našem regionu je příležitost - pro dobrou a dobře placenou práci, že je region atraktivní pro bydlení pro ně i pro jejich děti, že přicházejí noví investoři a staví tu své provozy apod. Bez aktivní prezentace v tomto směru se neobejdeme.

Ing. Jakub John

místopředseda OS ODS Třebíč