29. března 2016

Místní sdružení ODS v Třebíči nominovalo své uchazeče o kandidaturu pro krajské volby 2016

Místní sněm ODS v Třebíči nominoval na svém zasedání 18.3.2016 kandidáty pro krajské volby

Místní sněm místního sdružení ODS v Třebíči nominoval pro krajské volby na Vysočině za MS Třebíč tyto kolegy: Ing. Jakub John, Mgr. Martina Bártová, Milan Nahodil, Lukáš Uhlíř, Bc. Petr Sameš, MUDr. Vladimír Černoch a MUDr. Jiří Kucharský.

Ing. Jakub John

předseda MS ODS Třebíč