19. ledna 2014

Projev v rámci politické diskuse

Dámy a pánové, vážení delegáti,

Dovolte mi, abych Vás také já krátce pozdravil a v tom skromném výseku 300 vteřin se s vámi podělil o své postřehy z desetiletého působení v ODS.

Když jsem se představoval na kongresu v roce 2010, představoval jsem se jako „předseda malého sdružení v Přibyslavi na Vysočině. Dnes, na počátku roku 2014 se Vám mohu představit, jako předseda středně velkého sdružení v Přibyslavi na Vysočině a to přesto, že se počet našich členů nijak zásadně nezměnil! Závěr si udělejte sami.

Kdybych se měl osobně nějak blíže charakterizovat, možná bych řekl, že jsem politik – horolezec… nicméně metro v Přibyslavi nemáme a olympiádu neplánujeme; raději bych měl možná říci, že jsem konzervativní politik - katolík se čtyřmi dětmi – taktéž si ale nejsem jistý, jestli je to poslední dobou ta pravá charakteristika, pro povzbuzení důvěryhodnosti mého projevu.

A do této půvabné konstelace, kdy jsme dali obdobně nevinným, výše uvedeným pojmům tak prazvláštní obsah, vyjdeme jako strana do boje ve volbách s heslem: „Střední třído, braň se!“ To vyžaduje, tedy alespoň podle mne, notnou dávku odtržení od reality!

Lidé u nás přestali věřit liberálně – konzervativním hodnotám, chcete –li, pravici. Přestali jim věřit, protože jsme naplnili také tyto pojmy prazvláštním obsahem. Původní obsah těchto slov má přece znamenat: „Chráníme svobodu tak, aby každý jednotlivec mohl jít bez zbytečných překážek za svým úspěchem!“ a „Každý úspěch má být vystavěn tak, aby nevznikl na nespravedlivé újmě ostatním jednotlivcům a budoucím generacím!“  Čím jsme tyto pojmy naplnili my, si doplňte sami.

Naším zásadním problémem je ztráta důvěryhodnosti v očích veřejnosti a možná tak trochu i před sebou samými. Z toho plyne, že dnes stojíme opět na začátku a musíme udělat podle mne tyto 3 věci:

-         Využijme naší manažerské sítě a našich lidí, které ještě máme v regionech a kteří konkrétní lokality nejlépe znají a začněme systematicky oživovat stará místní sdružení, která jsou často bez budoucnosti – tedy bez nové generace a vystavějme cíleně nová tam, kde jsou k tomu nejvhodnější předpoklady. Místní sdružení, která budou schopna nasávat nové lidi.  Zároveň z nich, a zde zdůrazňuji slůvko -  postupně - formujme politické osobnosti, ať už na úrovni místní, regionální a nakonec republikové. Máme k tomu mimořádnou příležitost v podobě komunálních voleb, ale začít musíme hned! Když si vybudujeme důvěru na komunální úrovni, vrátíme tak, město po městu, krok po kroku, důvěryhodnost celé ODS.

-         Stanovme si tři priority, řekněme  - ekonomiku a hospodářství, vzdělávání a veřejnou správu, rodinnou a sociální politiku a vyprofilujme do vedení ODS osobnosti, které se jim budou věnovat jak uvnitř ODS, tak v prezentaci na veřejnosti, stavme neustále alternativy vládě, řešme konkrétní problémy lidí

-          Dejme lidem nejen program, ale dejme jim řekněme liberální, či chcete-li liberálně konzervativní manifest  - dejme jim příběh, dejme jim opět důvod, proč přemýšlet o volbě ODS, staňme se znovu tvůrci a nositeli VIZE, nenaskakujme jen na vějičky, která nám den co den servírují média

Vážené delegátky, delegáti,

jsem mnohdy svědkem skepse ohledně budoucnosti, která se šíří i mezi členy ODS. Pokud rezignujeme na nápravu našich chyb a našich nedostatků, bude to prachobyčejný útěk před odpovědností, bude to naše selhání, které ničím nezamaskujeme, protože my jako jedinci zůstaneme slabochy. Seberme proto každý odpovědnost, kterou neseme každý na své úrovni a s odvahou bojujme za to, že víra v osobní svobodu a odpovědnost jednotlivce může změnit nejen ODS, ale především naši zemi!

Přeji Vám příjemný zbytek našeho kongresu a děkuji za pozornost.

Martin Kamarád

předseda místního sdružení
místopředseda oblastního sdružení
uvolněný místostarosta města

Štítky:
24. kongres K24D