14. května 2014

Země Evropské unie by se měly vzájemně respektovat

Rozhovor s kandidátem ODS pro volby do Evropského parlamentu č. 7 Ing. Marcelem Kollmannem pro webový portál www.volbydoeu.cz naleznete zde.

Jste zastáncem hlubší politické integrace EU, nebo se přikláníte spíše k modelu společenství suverénních států založenému na volném obchodu, bezcelní zóně a sdílených demokratických hodnotách?

Jsem zastáncem modelu společenství suverénních států. O naší ekonomice nemůže rozhodovat nikdo jiný, než my sami. Ani my přeci nemůžeme vstupovat do mechanizmů zaběhlých v jiných zemích a narušovat tak jejich dosavadní chod.

Pokud by Turecko splňovalo Kodaňská kritéria, souhlasil byste s jeho vstupem do EU? Jak se obecně stavíte k dalšímu rozšiřování EU?

Pokud bude jakákoliv evropská země splňovat parametry, které již byly v minulosti nastaveny, měla by mít stejné šance, jako kandidáti před ní. Rozšiřování EU má pouze tehdy další smysl, pokud dojde dostatečné stabilizaci současného jejího stavu, tedy pokud se jí podaří vypořádat se současnými potížemi.

Ve spojení s evropskou politikou jsou často vytýkány přehnané regulace a přemíra byrokracie. Co je možné v těchto oblastech změnit?

Všeobecně jakákoliv regulace je nepřirozeným zásahem do vlastního hospodářství, takže nechť si reguluje každá země sama sebe podle svého vývoje a svých hospodářských možností. Ohledně byrokracie bych především zrušil sídlo ve Štrasburku. Pokud můžeme někde ušetřit, můžeme začít rovnou tam. K čemu je nesmyslné neustálé stěhování úředníků z Bruselu do Štrasburku a zpět? Je to dalších zbytečných 200 mil eur ročně.

Je podle Vašeho názoru výše platů a rent europoslanců a eurokomisařů přiměřená?

Upřímně jsem nikdy výše platů europoslanců ani eurokomisařů nikdy nezkoumal. Já se živím podnikáním, které mne dobře uživí a práce europoslance by mne naplňovala už jen z hlediska mého studijního profilu – Mezinárodní ekonomické vztahy a z hlediska možnosti uplatnění mých jazykových znalostí.

Do Evropského parlamentu po volbách zasedne 751 poslanců. Je podle Vás tento počet optimální?

Na první pohled je to jistě číslo až monstrózní. Obecně ctím zásadu, že čím menší skupina, tím větší šance na rozumný koncensus. Obávám se, že zde dochází spíše k válcování menších skupin těmi většími, proto ten masivní počet.

Strukturální fondy a dotace EU bývají v řadě případů spojeny s korupcí, těžkopádnou administrativou a deformací trhu. Jste zastáncem dotační politiky?

Absolutně s jakoukoliv dotační politikou nesouhlasím. Jednak vede k rozšiřování administrativy a jednak narušuje přirozenou strukturu volného trhu. Je to nespravedlivé zvýhodňování jedné skupiny před druhou. Navíc nepadají dotace často na ornou půdu, tedy nedostává se jich tam, kde by skutečně pomoci mohly, pokud tedy již existují.

Měla by Česká republika v horizontu 5-10 let přistoupit k eurozóně? Byl byste po případném přijetí eura pro připojení ČR k Evropskému stabilizačnímu mechanismu?

Určitě bych za současného stavu v žádném případě k eurozóně nepřistupoval. Ačkoliv jsme se k tomu při samotném vstupu do EU zavázali, snažil bych se za současného stavu a situace vyjednat pro naši zemi výjimku, že bychom euro přijímat nemuseli.

Situace v arabských zemích je po tzv. Arabském jaru politicky i ekonomicky nestabilní. Panují obavy z masové migrace do EU. Jak se stavíte k ochraně vnějších hranic EU?

Je naprosto samozřejmou povinností ochránit EU jako prostor, který jsme jako Evropané společně léta budovali, před jakýmikoliv narušiteli našich kulturních tradic nebo před ekonomickými vysavači kterékoliv z evropských ekonomik, ať už pocházejí odkudkoliv.

Nedávno byla Evropským parlamentem zrušena vízová povinnost pro občany Spojených arabských emirátů, 523 z 577 europoslanců hlasovalo pro návrh. Jak byste hlasoval Vy? Dále se řeší zrušení vízové povinnosti pro občany Turecka. Hlasoval byste pro návrh, nebo proti?

U vízové povinnosti pro občany SAE bych hlasoval pro zrušení. Je to jednak dnes již země s velmi dobře rostoucí ekonomikou a tudíž nehrozí ani masivní přísun jejich málo početného obyvatelstva do EU.

U Turecka bych se sice dnes již neobával masívního stěhování do Evropy, jako tomu bylo v poválečných létech, nicméně při počtu obyvatelstva Turecka bych z pragmatických důvodů raději posečkal na vývoj v přístupových rozhovorech.

Politické strany, které otevřeně kritizují islám, získávají v posledních letech stále větší podporu občanů. Jste seznámen s islámskou ideologií? Vidíte v nárůstu a radikalizaci islámu v Evropě hrozbu?

Dá se samozřejmě zviditelnit na čemkoliv. Extrémismus funguje na obou stranách. I sama islámská ideologie má několik různých výkladů. Záleží na tom, který fanatik ji právě vykládá. Samotný islám je jistě stejně tak pochopitelný jako je dobře podaný příběh z bible. Zneužitelné je v rukou fanatiků cokoliv. Nevěřím, že by samotný islám byl hrozbou pro Evropu, nicméně jsme kontinentem křesťanským a bude lepší, pokud to tak i zůstane. Pochybuji, že by někde v orientu byli srozuměni s výstavbou křesťanských kostelů, tak jak v Evropě se povolují stavby mešit. Jsem pro zachování kultury takové, jakou Evropa vždy představovala a radikalizaci čehokoliv zásadně odsuzuji.

V řadě měst západní a severní Evropy vznikají čtvrti osídlené výhradně imigranty z Blízkého východu a severní Afriky. Tyto čtvrti se vyznačují zvýšenou kriminalitou neochotou jejích obyvatel se integrovat. Jaké navrhujete řešení tohoto problému?

Pokud požadujeme od našich vlastních občanů dodržování zákonů, neměli bychom couvat a ustupovat u kohokoliv jiného, kdo není původem Evropan, ale je tu dlouhodobým hostem nebo přistěhovalcem. Proto považuji za absolutně normální, dožadovat se maximální důsledností v dodržování zákonů hostitelské země. Naprostým omylem je omluva toho, že pocházejí ze zemí, kde jsou mravy jiné nebo vymahatelnost práva pomíjivá. Integrace znamená naprosto maximální přizpůsobení se hostitelské zemi a maximální dodržování zákonů dané země, bez toho aby se ji někdo pokoušel změnit v chaos, ze kterého sami uprchli, aby se jim dařilo lépe. Neomluvitelné je pak zneužívání štědrého sociálního systému, jaký Evropa dnes prezentuje. Jakékoliv nedodržení zákonů a předpisů dané země by mělo automaticky vést ne k rozpravě o pochopení složitosti daného národa, ale rovnou k repatriaci v případě selhání se adaptovat.

Je přípustné, aby kulturní, národnostní nebo náboženské menšiny používaly ve vymezených oblastech právní systém, který je odlišný od právního systému dané země?

Je to samozřejmě nepřípustné, ale na toto jsem odpověděl již v přecházející otázce.

Které oblasti evropské politiky následujících let vnímáte jako klíčové? Co byste si přál změnit?

Přál bych si, aby se jiné evropské národy nevměšovaly do politiky či ekonomiky jiných evropských zemí, aby se navzájem respektovali jako rovnocenní a dokázaly společně vzdorovat ekonomickým či jiným politickým mimoevropským hrozbám.  V tom totiž spatřuji hlavní smysl celé EU.

 

Ing. Marcel Kollmann

kandidát pro volby do EP
předseda místního sdružení
předseda oblastního sdružení
místopředseda regionálního sdružení