11. prosince 2018

Chodníky mají vypadat dobře, musíme začít projektovat

Když se řekne „doprava v Praze 6“, většině lidem se vybaví zácpy na Kulaťáku, v Břevnově, ale i děravé chodníky. Jiří Lála, který se za ODS stal místostarostou pro oblast dopravy, má teď před sebou čtyři roky, aby problematická místa nasměroval k řešení.

Proč jste se rozhodl si vzít na starost gesci dopravy?

Do koalice na šestce jsme vstoupili po čtyřech letech jako „nováčci“. Tím, že odešlo z vedení hnutí ANO, se uvolnily jejich gesce dopravy a územního rozvoje. To jsou ty, na které jsme se i v opozici nejvíce zaměřovali. Já se vždy o dopravu na Praze 6 zajímal nejvíce, i když je to oblast jedna z nejproblematičtějších. Zastupitelem jsem čtvrté volební období, většinou jsem býval členem komise dopravy a v předminulém období jí i předsedal. Jsem v problémech orientovaný, znám historii a vývoj jednotlivých projektů a v minulém volebním období jsem byl členem komise pro územní rozvoj, a územní rozvoj s problematikou dopravy úzce souvisí. Roli při rozhodování sehrál i fakt, že všechny sliby, které jsme v oblasti dopravy měli jako ODS v předvolebním programu, tak se staly součástí koaliční smlouvy.

A to pro vás znamená co?

Věci kolem dopravy jsou velmi citlivé a často jsou na to různé názory, ať je to prodloužení metra, zahloubení Patočkovy nebo prosazování jižní varianty severního obchvatu i dalších. Tím, že jsou jako programové body v koaliční smlouvě, znamená to, že s jejich prosazováním na radě městské části bychom neměli mít problém, neboť jsme se na tom již dohodli s koaličními partnery. Stále ale platí, že všechny tyto velké stavby jsou v gesci magistrátu, kde pro ně budeme potřebovat podporu.

Co tedy zahrnuje gesce dopravy na šestce?

Zahrnuje starost o chodníkový program, který byl v poslední době jaksi upozaděný nebo péči o místní silnice, které nespravuje hlavní město. Ta spočívá v řešení přechodů, křižovatek nebo parkovacích zón, o kterých ale v důsledku také rozhoduje magistrát. Z mého pohledu proto půjde hlavně o komunikaci s hlavním městem, které má většinu té „problémové dopravy“ pod sebou. Koordinace aktivit šestky a magistrátu bude pro dopravní projekty naprosto klíčová.

Budete nějaká rozhodnutí svých předchůdců pozastavovat nebo přehodnocovat? Jako se to stalo třeba před čtyřmi lety v případě obchvatu Kulaťáku, kdy Zelení projekt v podstatě zastavili?

Nic zásadního mne nenapadá, protože i z opozičních lavic se nám povedlo spoustu věcí prosadit nebo zkorigovat. Na druhou stranu je tu pár drobností, kde je to potřeba. Například během posledního rozšíření parkovacích zón došlo z podnětu Prahy 6 kolem břevnovské pláně k umístění modré rezidenční zóny, což bylo v rozporu s doporučením odborníků. Myslím, že u Ladronky by měli mít možnost parkovat i návštěvníci.

Zmínil jste zóny, které se v prosinci se rozšiřují na další části Prahy 6. Nepůsobí to ale úplně koncepčně. Co bude dál?

Postupným rozšiřováním vznikají pouze nové oblasti, kam se problémy přesouvají. Typickým příkladem je Dědina, kde je situace kritická. O rozšíření žádala Praha 6 už na jaře, ale vznikla pikantní situace, protože žádost se na magistrátu ztratila. Jak jsem se informoval, tak odeslána opravdu byla, ale kvůli ztracení ji bylo třeba odeslat znovu. Zprovoznění opět závisí na magistrátu. Naším cílem je rozšířit zóny s pár výjimkami na celou Prahu 6 a postupně prosazovat celopražskou parkovací zónu, abychom na Praze 7 nebyli cizinci. Přičemž stále platí, že musíme tlačit především na budování P+R a dalších parkovišť.

Vraťme se ještě k obchvatu Kulaťáku, který dlouhodobě prosazujete a který by měl odlehčit Vítěznému náměstí. Máme šanci se ho skutečně dočkat?

V současné době je předána na magistrát poslední varianta. Toto se událo těsně před volbami, takže se s tím v nejbližší době detailně seznámím. Za sebe bych chtěl, aby se minimálně v tomto volebním období začalo stavět. Myslím, že to je časově reálné a doba výstavby po konzultacích, které jsem dělal, by měla být maximálně půl roku až rok. Nejde o technicky složitou stavbu, protože v prostoru podél Svatovítské nejsou žádné významné překážky.

Jaké další stavby byste chtěl alespoň zahájit?

Určitě zastřešení a ozelenění Malovanky, s čímž souvisí i zastřešení severního portálu Strahovského tunelu. Obě akce jsou realizovatelné. Rád bych také začal pracovat na studiích s pracovním názvem KEP (komunikace Evropská – Podbaba), což by měla být další část obchvatu Vítězného náměstí směrem do Podbaby a částečně by měla vést tunelem.

Do gesce dopravy spadá i Chodníkový program, kdysi dost ambiciózní plán s cílem opravit všechny chodníky. V posledních letech ale tak nějak „usnul“…

„Usnul“ je asi výstižné slovo, protože bychom jej chtěli opět probudit. Problém chodníkového programu je v tom, že je drahý a argumenty proti byly takové, že městská část investuje se do cizího majetku (chodníky patří hlavnímu městu). Ale chodníky jsou vizitkou městské části, mají vypadat dobře, a tak se k tomu ODS v minulosti stavěla. A i přes kritiku cen s tím občané byli spokojeni. V minulém období začala oprava chodníků upadat, přitom by nebyl problém s financemi, ty byly zajištěny z magistrátu. Hlavní město bylo připraveno do nich investovat, ale nebyly žádné projekty. Dodělaly se jen ty, které byly připraveny v minulosti, což mi připadá příšerné. Podle mne ale občany nezajímá, komu patří chodníky a kdo do nich investuje. Po chodnících v Praze 6 chodí zdejší obyvatelé, a jestli jsou svěřené Praze 6 nebo TSK, to nikoho nezajímá.

Co s tím?

Mým úkolem je znova oznámkovat chodníky, v jakém jsou stavu, protože taková pasportizace se naposledy dělala před 10 lety a za stav se změnil, některé se zhoršily víc jiné méně. Známkování je otázka týdnů, a pak to chce rychle začít projektovat.

Před volbami ODS prosazovala tunelbus – spojení mezi Prahou 5 a 6. Nebyl to jen předvolební slib?

Naopak, budu se snažit prosadit, aby Ropid co nejdříve zahájil testovací provoz z Anděla na Dejvickou.

Ing. Jiří Lála

Předseda zastupitelského klubu ODS