18. března 2018

Je čas vrátit obchvat Evropská – Svatovítská zpět do hry

Kdyby proces schvalování dopravního obchvatu Evropská – Svatovítská (KES) v plánované čtyřpruhé variantě (2x2 pruhy, viz foto) pokračoval dle původního plánu, mohly být touto dobou započaté stavební práce a do roka se po něm mohlo jezdit. Zásadně by to odlehčilo dopravně přetíženému Kulaťáku.

Projekt, který v minulosti prošel procesem EIA a měl zahájené územní řízení, zastavilo současné vedení radnice, a to ještě za působení Petry Kolínské (SZ) ve funkci zástupkyně starosty pro dopravu. Bohužel se za celé volební období s projektem nijak nepostoupilo a realizace je v nedohlednu.

 

Po otevření tunelu Blanka se projevilo, že hlavní město s návaznými, a dříve slíbenými, stavbami zaspalo. Paradoxní je, že posouzení vlivu na životní prostředí EIA na tuto stavbu Praha získala již v lednu 2010. Současná koalice však na místo toho, aby město tlačila do urychlené stavby připravené akce, která by částečně odlehčila nejen přetíženému Vítěznému náměstí, ale i například oblasti Ořechovky, kterou řidiči rádi používají jako objízdnou trasu, vrátila celý proces na začátek. I když již v září roku 2015 přijala rada MČ Praha 6 usnesení, dle kterého na základě „neformální dohody“ mění celý projekt z varianty čtyř jízdních pruhů na dva, tak dnes se na tomto projektu nepracuje a celý proces je pozastaven!

 

Cílem celého projektu mělo být odlehčení části Evropské a Svatovítské, které jsou čtyřpruhové. Z toho důvodu se jeví celá změna, který vrátila proces na začátek, jako nelogická. Obdobný názor měl i Miroslav Kopáček z odboru strategických investic pražského magistrátu, který měl stavbu na starosti a který zmínil v Hospodářských novinách dne 23. září 2015: „V původním záměru byla čtyřpruhá komunikace, která měla zajistit napojení na Blanku a odlehčit Kulaťáku. Ale občanská sdružení a radnice Prahy 6 si prosadily snížení kapacity. Městská část začala razit jinou filozofii a to, co bylo uděláno, přišlo vniveč a vše se musí dělat znovu…“.

Vedení radnice původní projekt zastavilo, ale na novém nepracuje. Původní důvod, že radnice nechce mít Prahu 6 protkanou dálnicemi, se jí podařilo splnit jen z části. Sice zatím upustilo od stavby ulice, která by vedla neobydlenou částí Dejvic, za to se jí podařilo zaplnit zbývající část kolonami aut, opravdu ve více pruzích. Navíc odpovědní radní zřejmě nikdy neviděli dálnici. Podle jejich definice by do této kategorie patřila například ulice Jugoslávských partyzánů, Patočkova, Československé armády, Pod Kaštany, Evropská nebo Svatovítská. Všechny jsou totiž čtyřpruhé. A právě poslední dvě jmenované by měly být „odlehčeny“ dvouproudou ulicí „městského typu“ mezi vojenským areálem a Buštěhradskou dráhou. Nebylo by lepší vrátit městský charakter právě Svatovítské nebo Evropské třídě?

Celá změna navíc nebyla podložena jakoukoliv dopravní studií. I když je nutno přiznat, že variantní návrhy zúžení celého projektu byly ještě v minulém volebním období předloženy v dopravní komisi a komisi strategického rozvoje, nikdy nebyly odsouhlaseny a naopak byla vyžadována studie celého řešení. Ta však realizována nebyla a za současného stavu, kdy je již otevřen tunelový komplex Blanka, by navíc bylo možné získat i aktuální data. V současné chvíli tak jasně vychází, že jak z časového, tak kapacitního hlediska, je nejvýhodnější vrátit se k realizaci již připraveného projektu.

 

Ing. Jiří Lála

Předseda zastupitelského klubu ODS