25. března 2016

Otevřený dopis starostovi Prahy 6 Ondřeji Kolářovi

Dne 21. 3. 2016 byl zastupitelům Prahy 6 doručen e-mail ze sekretariátu radních, který při vší úctě naprosto postrádá smysl.

V Praze dne 22. 3. 2016

 

Vážený pane starosto,

včera 21. 3. 2016 byl zastupitelům Prahy 6 doručen e-mail ze sekretariátu radních, který při vší úctě naprosto postrádá smysl. Byli jsme vyzváni, abychom prostřednictvím zástupců v Komisi strategického rozvoje předložili své náměty k návrhu Strategického plánu hlavního města. Nebudu v tuto chvíli komentovat obsah dokumentu, kde není jedním jediným slovem zmíněna nutnost dokončení vnitřního a vnějšího městského okruhu včetně radiál, avšak s čím nemohu zásadně souhlasit, je způsob projednávání toho dokumentu v orgánech městské části!

Z obdrženého e-mailu, vyplývá, že termín uzávěrky již proběhl, neboť lhůta pro vyjádření městských částí skončila 18. 3. 2016. K tomu jsme byli poučeni, že Praha 6 nevyužije možnost prodloužení termínu, aby nevyvolala zablokování procesu. Dovolte mi podotknout, že tento dokument leží na městské části přes měsíc a vůbec nebyl zařazen do programu komisí, které mezi tím proběhly. Nelze pochopit, proč například Komise strategického rozvoje zasedá nad zcela obecnými tématy, ale tímto dokumentem se vůbec nezabývala. Přičemž v minulosti bylo naprosto běžné, že v takovéto situaci zasedaly komise i na mimořádném jednání.

Jako předseda zastupitelského klubu ODS se Vás ptám, jakým způsobem hodláte na magistrátu dokument projednávat a uplatňovat připomínky Prahy 6 ve chvíli, kdy již termín vypršel, a jak se k situaci postaví gesčně příslušní radní. Za klub ODS si dovoluji konstatovat, že dosavadní způsob projednávání podle mého názoru odporuje našim představám o otevřené a komunikativní radnici.

 

S pozdravem

Ing. Jiří Lála

Předseda zastupitelského klubu ODS 

Ing. Jiří Lála

Předseda zastupitelského klubu ODS