21. listopadu 2013

ODS teď hraje vabank

Občanská demokratická strana musí projít důkladnou personální obměnou a provést hluboké změny ve svém fungování. A musí to stihnout ve velmi krátké době, pokud chce hrát ještě nějakou významnější roli na české politické scéně. Důležitou prověrkou pro ní budou již za rok komunální volby.

 

Historicky nejhorší volební výsledek ODS v nedávných parlamentních volbách je důsledkem procesů, které ovládly Občanskou demokratickou stranu v posledních letech a neodvratně vedly k jejímu pádu. Její letití příznivci navíc nechtěli řešit vnitrostranické spory a projevy nedemokratického řízení vnitřního života strany. A tak ti, kteří se přece jenom rozhodli ODS nakonec volit, převážně potvrdili na kandidátkách představitele jejího současného vedení. Ti se tím nyní cítí neoprávněně legitimizování dále vývoj ODS ovlivňovat.

Je evidentní, že volby celkově dopadly patem, který neumožňuje zformovat stabilní koalici, a dříve nebo později, rozhodně však v předčasném termínu, bude nutné je opakovat. Do té doby by měly nové subjekty dostat možnost účastnit se aktivně vládnutí, aby okouzlení veřejnosti pominulo. Není na to třeba dlouhá doba, jak víme z příkladu Věcí veřejných.

Za těchto okolností ale rozumím dobře těm, kteří kladou otázku, zda má ještě cenu pokračovat a být účastníkem nezvratného sestupu ODS až po definitivní pád.

Myslím, že mávnout rukou nad dalším vývojem ODS by bylo předčasné, pokud se její členové ještě nepokusili do něj aktivně zasáhnout. Kongres bude z rozhodnutí současného vedení Občanské demokratické strany až v lednu příštího roku. Myslím, že tím nemalou měrou spoléhá na zapomnětlivost členské základny a je přesvědčené, že negativní pocit drtivé porážky do té doby z větší části vyvane. Na druhé straně to ale dává čas dobře se na kongres připravit a pokusit se vygenerovat alternativní stranické vedení, které by dostalo možnost postupně vyvést ODS z krize. Musí to být lidé, kteří jsou odvážní a nesmí nést zátěž minulosti – myslím tím ale skutečnou, nikoliv pouze virtuální, vytvořenou médii nebo pomluvami a stranickými půtkami. Pokud by na kongresu takové alternativní vedení neuspělo, mohlo by se alespoň stát základem, kolem kterého by se „nová ODS“  zformovala.

Kongres ale stojí až na vrcholu pomyslné pyramidy. Stranu čekají volební místní, oblastní a regionální sněmy. Na nich musí členská základna projevit svůj zájem a vůli k důkladné personální obměně na všech úrovních stranické hierarchie. Bude to i velmi důležitý podnět pro vrchní patra politiky.

Jsem přesvědčený, že pokud má ODS hrát vůbec nějakou podstatnější roli na politické scéně, musí vyměnit celé vedení. Bezezbytku z něj musejí odejít spolupracovníci Petra Nečase, kteří nereagovali na kritiku členské základny a pomohli vést ODS na okraj propasti. Ti už nemohou očekávat důvěru delegátů. Žádné „preferenční hlasy“ získané ve volbách nemohou být nyní omluvou za zkázu, které minulé vedení ODS způsobilo.

Je třeba provést revizi programu a vrátit se k liberálním a konzervativním hodnotám. Nebát se slov jako je podnikání, svobodný trh, privatizace, kapitalizmus. Především je však nutné, jakmile k tomu dostaneme ODS příležitost, takový program důsledně uskutečňovat. Důkladná personální obměna vedení ODS je k tomu nezbytným předpokladem. Všichni, kdo mají ambici nějak přispět k renesanci ODS, musí nyní pomoct. Z politického hlediska se nyní hraje vabank.

MUDr. Luděk Rubáš

předseda místního sdružení
místopředseda oblastního sdružení