18. června 2014

Pravicový volič stále žije, našel si pouze jinou alternativu

Již od prezidentských voleb, kde kandidát ODS Přemysl Sobotka získal v prvním kole prezidentské volby jen 2,6 procenta odevzdaných hlasů, se ODS potýká s úbytkem svých preferencí. V předčasných volbách utrpěla největší porážku ve své historii a v posledních, evropských volbách obhájila jen dva mandáty z devíti. Jak vidíte její budoucnost? Vy osobně starostujete menšímu městu. Jaký vliv má krize ODS na komunální politiku? Přeci jen na podzim nás čekají komunální volby.

ODS udělala v celostátní politice fatální chyby, za které musí v současné době tvrdě platit. Nicméně volby taktéž ukázaly, že pravicový volič stále žije, našel si pouze jinou alternativu a má velký smysl s ním komunikovat a vysvětlovat jiný pohled na celostátní témata a nabízet alternativní a konstruktivní řešení. Nic v naší společnosti není černobílé.

Osobně si myslím, že pro práci starosty města na úrovni čtyřapůltisícových Bojkovic není politická příslušnost úplně to primární, co volič hodnotí. Volič chce mít opravený chodník, posečenou trávu, ohrnutý sníh, funkční veřejné osvětlení, a když se k tomu podaří nějaká větší investiční rozvojová akce, která posunuje město dopředu a zkvalitňuje jeho život, tak je schopen to ohodnotit. Tyto činnosti mají velmi málo společného s politickou příslušností. Starostovskou funkci považuji mnohem více za manažerskou než politickou.

Jak podle vás ovlivní komunální volby nová politická uskupení? A čím si vysvětlujte, že jim lidé dávají přednost? Myslíte si, že něco pozitivního změní?

Nová politická uskupení, či hnutí nezávislých vznikala před každými komunálními volbami. I v letošních komunálních volbách se dá očekávat, že dříve nezávislá uskupení si vypůjčí značku nějaké „nové“ politické strany či hnutí. Ale stejně půjde o stále stejné lidi, protože každé město má svůj potenciál lidí, kteří jsou schopni a ochotni do komunální politiky zapojit. Víc jich prostě nebude. Samozřejmě jistý vliv to může mít ve větších městech, kde se volí „více stranicky“.

Co vám osobně dělá největší vrásky, ale není ve vašich možnostech to ovlivnit?

Nejvíce starostí mi působí špatná atmosféra ve společnosti, nechtěnost myslet znovu pozitivně, nevidět na věcech primárně to lepší, zkrátka postupná ztráta pospolitosti. A to je problém, jehož řešení potrvá mnoho a mnoho let a upřímně nevím, co víc pro to udělat, aby se to změnilo.

Nabízí se také otázky, zda budete chtít vy osobně obhájit mandát?

Do funkce jsem byl zvolen téměř před čtyřmi lety. Společně se mnou se vyměnilo i celé vedení, takže jsme museli naučit jinak uvažovat i ostatní osazenstvo úřadu, protože náš pohled na řešení komunálních problémů byl jiný. Toto se snad podařilo, podařilo se sanovat veřejné prostředky, zahájit mnoho projektů, které jsou již dnes v realizační fázi a některé již jsou dokončené. Na vaši otázku musím odpovědět jasným ano, protože si myslím, že principy a projekty, které jsme nastartovali, mají smysl a zaslouží si své dokončení.

Pokud hovoříme o volbách, jak se vy osobně stavíte k přímé volbě starostů a primátorů, jež po hnutí STAN prosazuje nyní i hnutí Úsvit? Sdílíte názor ODS, že je taková volba nesystémová?

Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Existuje ve světě několik modelů přímé volby a bez znalosti kompetencí starosty, jeho vazby na radu a zastupitelstvo, bez znalosti jeho práv a povinností není možné odpovědět jasným ano či ne. Při rozumném a vyváženém nastavení kompetencí si přímou volbu dokážu představit. Silný mandát přímo voleného starosty nesmí být dehonestován „politicky“ zvolenou radou či zastupitelstvem.

Město se potýká s mírným demografickým úbytkem obyvatel. Co se vy osobně snažíte dělat proto, aby lidé neodcházeli jinam?

V Bojkovicích se více jak 15 let snižuje počet obyvatel, který není zapříčiněn pouze úbytkem pracovních míst v regionu, ale taktéž nemožností individuální výstavby ve městě.

Město Bojkovice zahájilo v roce 2011 velmi složitá jednání s majiteli pozemků v lokalitě Pod Skalkou směrem na Krhov určených v územním plánu k zastavění pro bydlení. Po dlouhém a systematickém jednání došlo k vzájemnému prodeji přerozdělených parcel tak, že vzniklo 44 nových stavebních parcel. V roce 2013 byla dokončena zastavovací studie pro dané území a zahájena projekční činnost na zasíťování této lokality. Během léta tohoto roku bude vydáno stavební povolení na zasíťovaní a doufám, že i vysoutěžený dodavatel prací, s kterými bychom chtěli začít ještě na podzim tohoto roku. Předpokládám, že individuální výstavba může začít příští rok.

Palčivým problém celého kraje je nezaměstnanost. Jaká je aktuální míra nezaměstnanosti v Bojkovicích a rýsují se zde nějaká nová pracovní místa?

Aktuální míru nezaměstnanosti ve městě přesně neznám a ani se nedá dle ÚP přesně zjistit, nicméně aktuální míra nezaměstnanosti v celém okrese Uherské Hradiště je 7,2 %. V Bojkovicích působí stabilně 4-5 větších firem, které zaměstnávají v tuto chvíli cca 1400 osob. U dvou z těchto firem se dle mých informací dá předpokládat mírný nárůst zaměstnanců. Tyto velké podniky velmi dobře doplňují střední firmy s 15-30 zaměstnanci, které již mají své místo na trhu práce.

Kdy by měla být dokončena výstavba náměstí? A přiblížíte nám jeho podobu?

V rámci projektu vytvoření nové centrální plochy v Bojkovicích dojde k vytvoření dlážděné plochy s centrálním vodním prvkem umístěným do středu šternberské hvězdy, pobytových teras na břehu Olšavy a náplavky, nového přemostění na úrovni obchodního domu TIS, výstavbě nového parkoviště u Mariánského sloupu, bude vybudována nová autobusová zastávka s trafikou a nainstalován digitální infokiosek. Náklady na tuto akci dosahují částky 15 mil. Kč. Realizace celé akce již začala 18. dubna tohoto roku. V tuto chvíli je již dokončeno parkoviště u Mariánského sloupu a prostor hlavní zastávky, zbylé stavební práce bychom rádi dokončili do října tohoto roku.

Výstavba je z větší části financována z dotací z EU. Jaká je vaše celková úspěšnost v jejich čerpání?

Výstavba náměstí je z 85 %  financována z ROP. Městu se daří získávat dotační tituly i z jiných zdrojů, zejména z OPŽP. Zde je klíčovým projektem budování nové a rekonstrukce staré kanalizace ve vysoutěžené hodnotě 57 mil. Kč bez rezervy a DPH. Tento projekt velmi citelně zasáhne město během tohoto a příštího roku. Z OPŽP jsou financovány i další projekty, kde namátkou vybírám projekt  Třídíme odpad, ozelenění hlavní ulice a základní školy TGM, zateplení budovy MŠ a hasičské zbrojnice v Krhově, povodňové hlásiče a bezdrátový rozhlas nebo nákup kompostérů pro občany města. Taktéž je třeba připomenout menší dotace z programu příhraniční spolupráce na nákup digitálního infokiosku či finanční podporu 70. výročí letecké bitvy nad Bílými Karpaty. Na evropské peníze jsme si „sáhli" i v programu OPLZ, kde jsme zaměstnali několik nezaměstnaných. Celková podpora byla 1,1 mil. Kč.

Mgr. Petr Viceník

člen strany
člen oblastní rady
starosta