27. září 2016

Věřím v sílu skromnosti a poctivé práce

Život sám je největším učitelem a přináší zajímavé výzvy, staví nás před nové úkoly, které prostě nelze jen tak obejít. A právě v takové chvíli se nyní společně potkáváme - stala jsem se díky oficiálnímu pověření kandidátkou do senátních voleb na podzim roku 2016. Pečlivě jsem zvažovala, zda a nakolik opět vstoupit do veřejného politického života. 

 

Jsem člověk zvídavý, považuji se za odpovědnou osobu a nerada utíkám před čímkoliv, co je skutečnou výzvou. Ano, přijetím kandidatury do Senátu ČR jsem si opět naložila kus toho veřejně činného snažení. Naštěstí cítím silnou kontinuální návaznost: v současné době jsem zastupitelkou Zlínského kraje (mandát mi vyprší na pdozim roku 2016), jsem také aktivní v rámci Zastupitelstva města Kroměříže, stále si doplňuji poznatky získané z komunální politiky, které jsem po čtyři roky sbírala ve funkci starostky města Kroměříže. Bez těchto zkušeností bych kandidaturu nepřijala. Platí však i opačná posloupnost - právě s těmito zkušenostmi vím, na jak náročnou cestu se vydávám. Opět nesu kůži na trh. Nemusela bych.

Mohla jsem odmítnout.

Neodmítla jsem, protože jsem vnitřně přesvědčená, že mám co nabídnout. Moje předchozí aktivity mě vybavily dostatečně k tomu, abych věděla, jak a co lze zvládnout. Do voleb o Senát ČR vstupuji jako realista, člověk stojící pevně nohama na zemi. Chci být aktivním propojením pro lidi z Kroměřížska - z měst či malých obcí - na prostředí, kde se tvoří zákony této země, kde probíhají rozhodnutí ovlivnující život každodenní i sváteční. Věřím, že dokážu hájit zájmy našeho regionu. Pro Vás a kvůli nám všem.

Děkuji za Vaši podporu.

 Více zde: http://www.danielahebnarova.cz/news/odstartovat-spravne-rok/

Štítky:
projev