Ing. Mgr. Michal Šidák, MBA

člen výkonné rady
zastupitel obce
člen oblastní rady

Životopis

Ing. Mgr. Michal Šidák, MBA, se narodil 3. 12. 1969 v Liberci. S rodinou žije ve Velkém Březně v Ústeckém kraji. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, studijní obor český jazyk a literatura – dějepis, učitelství výchovně vzdělávacích předmětů. Dále vystudoval České vysoké učení technické v Praze, fakultu dopravní. Od roku 1992 pracoval jako učitel v SOU v Ústí nad Labem. O rok později nastoupil jako učitel na Gymnáziu v Ústí nad Labem. V roce 2005 byl jmenován ředitelem této školy.

Je předsedou MS ODS ve Velkém Březně a členem OR ODS Ústí nad Labem. V letech 2011–2018 byl místostarostou obce Velké Březno, dnes je zastupitelem této obce. V letech 2014–2018 byl členem školské komise RM Ústí nad Labem a v letech 2012–2013 byl členem poradní skupiny předsedy ODS pro školství. Od roku 2020 je členem Výkonné rady ODS a výboru pro výchovu vzdělání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Je držitelem Zlaté medaile dr. Jana Jánského a Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy II. stupně za významnou pedagogickou a výchovnou činnost.

Dříve hrál vrcholově volejbal a fotbal, dnes sportuje jen rekreačně. K dalším koníčkům patří: četba, historický šerm, rodina.