5. března 2018

Hasiči ve Chválkovicích budou mít novou zbrojnici

(Olomoucké listy) Chválkovickým hasičům brzy skončí provizorium. Město už připravilo územní a projektovou dokumentaci včetně projektového záměru jejich nové zbrojnice.

„Díky kvalitně odvedené práci jsme na podzim roku 2017 uspěli s žádostí o získání dotace na stavbu,“ řekl náměstek primátora Martin Major, který má odbor ochrany spravující hasiče ve své kompetenci. Nyní tak už nic nebrání zahájit stavbu nové zbrojnice. „Jsem osobně velmi rád, že jsme uspěli i s žádostí ve Chválkovicích. Jedná se tak v tomto volebním období již o druhou novou hasičskou zbrojnici, kterou jsme dokázali připravit pro naše dobrovolné hasiče. Splácíme tak nejenom chválkovickým, ale všem naším dobrovolným hasičům dluh za jejich dlouholetou obětavou a důležitou práci ve prospěch bezpečí obyvatel města,“ doplnil náměstek primátora Martin Major.

Hasičská zbrojnice ve Chválkovicích již dlouhé roky nedostačuje moderním potřebám místních hasičů a navíc není v dobrém technickém stavu. Budova, která byla postavena již v roce 1908, se nachází v památkovém pásmu, kde není možné objekt jakkoliv rozšířit, tak aby poskytoval hasičům potřebné zázemí.

Chválkovičtí hasiči proto musí parkovat vozidla v provizorních podmínkách s omezeným přístupem, nemají vhodné sociální zázemí ani prostory pro uložení vybavení a materiálu. V zimě dochází k zamrzání vozidel a ve zbrojnici nemají ani místo na převlečení. To vše se teď díky úspěšně získané dotaci změní.

„Místní sbor dobrovolných hasičů letos oslaví už 125. výročí založení. V uplynulém roce měla jednotka celkem 74 výjezdů,“ přiblížil činnost chválkovických hasičů náměstek Major.

JUDr. Martin Major, MBA

1. náměstek olomouckého primátora