14. října 2021

OKÉNKO RADNÍCH

Radní pro oblast dopravy Jiří Lála:
 
Na konci léta jsme obnovili jednání ohledně projektů rekonstrukcí našich ulic. S projektanty jsme řešili stále problematické projekty ulic Šárecká, Kladenská nebo Lotyšská. Stejně tak jako kompletní rekonstrukce včetně technické vybavenosti  Vokovic nebo Bílé Hory. Se zástupci TSK pak již vlastní stavby a rekonstrukce včetně akcí BESIP, ze kterých bych uvedl například i v září dokončené stavební prahy v ulici Parléřova nebo Libocká. Byla nám představena také první verze studie rekonstrukce ulice Na Pískách, kde na jaře proběhla anketa místních občanů. Ve stejné oblasti jsme realizovali ve spolupráci s magistrátem a sdružením rodičů pilotní projekt tzv. školní ulice. Ta se nachází v blízkosti školy Na Hanspaulce, v části ulice Na Čihadle je zákaz vjezdu půl hodiny před začátkem vyučování. Pokud se projekt ve zkušební době osvědčí bude "překlopen" do trvalého stavu a budeme připravovat podobnou realizaci u jiných škol, kde to bude možné. Během září také organizoval Odbor dopravy a životního prostředí dvě akce na Vypichu určené zejména dětem, a to Rozloučení s létem a Akční den s Integrovaným záchranným systémem.

Radní pro oblast školství Marie Kubíková:
 

Jako poděkování učitelům za náročnou práci a jejich podíl na vzdělávání žáků v našich základních školách oceňujeme každý rok ty nejlepší z pedagogů. Letos jsme jich z návrhů ředitelů a ředitelek vybrali devět. Do hodnocení se mimo jiné promítlo, jak se v loňském roce vypořádali s náročnou výukou během pandemie. Řada učitelů musela přehodnotit své postupy, prolomit bariéru techniky, která byla leckdy přítěží, a stejně těžké bylo motivovat žáky, aby měli chuť se učit na dálku. Titulem Vynikající učitel 2021 a finanční odměnou také oceňujeme učitele, kteří pracují nad rámec svých běžných povinností, podílejí se na tvorbě vzdělávacích programů, zapojují žáky do kreativních programů, organizují kurzy a soutěže, úspěšně začleňují do kolektivu žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami, využívají moderní výukové metody a podílejí se na dobrém hodnocení školy. V letošním roce jsme udělili zvláštní cenu kolektivu MŠ Libocká za mimořádný přínos v oblasti stravování. Kuchařky v této školce společně s jejím vedením dlouhodobě zařazují do jídelníčku zdravé potraviny, vaří z primárních surovin, spolupracují s nutriční terapeutkou a jsou inspirací pro další kuchyně v šestkových školkách, pro které připravily vlastní recepty.
Jakub Stárek

člen ZHMP
místostarosta MČ Praha 6