5. srpna 2016

Na místo důvodů, proč to nejde, chci hledat řešení

(Liberecký kraj) Rozhovor pro Parlamentní Listy

Co považujete za největší úspěch, kterého jste během let svého působení v politice dosáhl?

Zvládli jsme krizový stav a nápravu škod po povodních v roce 2010 a od roku 2008 organizujeme celoroční aktivizační programy pro seniory.
 
Jak byste chtěl zúročit své dosavadní bohaté zkušenosti z regionální politiky ve prospěch kraje?
 
Chci hledat řešení tam, kde jiní hledají důvody, proč to nejde. Zejména v resortech zdravotnictví, školství a v oblasti veřejné dopravní obslužnosti.
 
Do krajských voleb kandidujete opakovaně již od roku 2000. Nikdy jste ale nebyl na předních místech kandidátky. Proč nyní ta změna? A stál jste o to, nebo jste nabídku přijmout první místo na kandidátce dlouho zvažoval?
 
Nabídku na pozici lídra kandidátky ODS jsem přijal. Navíc předseda regionálního sdružení Občanské demokratické strany Libereckého kraje musí přijmout odpovědnost za krajskou kandidátku. ODS je standardní stranou s danými pravidly. Kandidoval jsem na místech, na která mě nominovali a schválili delegáti volebních sněmů.
 
Ve volbách v roce 2008 skončila ODS v kraji druhá, o čtyři roky později již jako čtvrtá. Jak vidíte nyní své šance? Nemáte obavu z nových politických hnutí?
 
Obavu z volebních hnutí nemám. Opakovaně říkám, že pokud se netransformují na standardní politický subjekt – stranu, která má svá pravidla, hierarchii a širokou členskou základnu – nemohou dlouhodobě přežít. Naše šance potvrdí voliči, kteří přijdou k volbám.
 
Pod heslem „Zjednodušme to“ se chce ODS zaměřit na snížení daní, odvodů, zlepšení bezpečnosti, dopravy, školství či zdravotnictví. Ve které z výše uvedených oblastí kraj podle vás musí nejvíce přidat?
 
Ve všech!
 
Jaké jsou vaše plány v oblasti bezpečnosti?
 
Zaměřit se chceme na prevenci a zvýšení pocitu bezpečí obyvatel Libereckého kraje. Tohoto stavu lze dosáhnout pouze velmi úzkou spoluprací s Policií ČR, jednotlivými městy, především na úrovni ORP III, a všemi ostatními složkami IZS.
Největším problémem je na území kraje nárůst trestné činnosti v souvislosti s užíváním návykových látek a v místech faktického sociálního vyloučení. Rizikovými skupinami jsou především nezaměstnatelní, bezdomovci a lidé ohrožení chudobou.
Podcenit nechceme ani prevenci a opatření v souvislosti s bezpečností silničního provozu.
 
V Libereckém kraji je vysoká poptávka po kvalifikované pracovní síle. Na druhou stranu, na úrovni kraje lze řešit jen dílčí problémy kapacit a dislokací. Řešení tady vidíte v reformě školství na úrovni středních škol s výraznou participací podnikatelského sektoru. Nemyslíte, že k ní ale mělo dojít již dávno? Nebo jak je možné, že je kraj, a nejen Liberecký, v takové situaci? Kdo za ni nese odpovědnost?
 
Jednoznačně za ni nese odpovědnost politická reprezentace kraje. Kapacita i struktura studijních i učebních oborů jsou naddimenzované. Je potřeba najít odpověď na otázku, proč si některé podniky chtějí otevírat vlastní školy. Poslední systémové kroky vedoucí ke stabilizaci kapacity sítě škol ve zřizovací pravomoci Libereckého kraje učinila před šesti lety tehdy vládnoucí ČSSD. Od té doby nic!
 
Do jaké míry je v možnostech hejtmana ovlivnit počet zdravotníků, a tím i dostupnosti lékařské péče v kraji, a co byste pro to chtěl udělat vy sám?
 
Sám nic nezvládnu. Každý úspěch je výsledkem týmové práce. Naším hlavním řešením je v Libereckém kraji vytvořit podmínky pro vznik vzdělávacího zařízení pro lékaře a zdravotníky – optimálně v koordinaci Krajské nemocnice Liberec a Technické univerzity.
 
Jaké investice do dopravní infrastruktury považujete za stěžejní?
 
Je jich několik – největší prioritou je dlouhodobě zlepšit stav komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje.
Z „velkých akcí“ jsou to dokončení propojení Liberce a Jablonce nad Nisou, napojení průmyslové zóny LIBEREC JIH na komunikaci I/35, dopravní napojení Frýdlantska a obchvat České Lípy.
 
Vedení Libereckého kraje podle Krajského protikorupčního pracoviště netlačí na antimonopolní úřad, aby konečně rozhodl ve věci čtyřmiliardové zakázky na dopravní obslužnost. Přitom v srpnu vyprší roční lhůta, ve které může podat žalobu k soudu pro nečinnost ÚOHS. Úřad zakázku zrušil loni v květnu a kvůli tomu kraj platí za autobusovou dopravu vyšší cenu, než jakou nabídli vítězní uchazeči. Kraj nařčení z nečinnosti odmítá. Jak na vás celá kauza působí? A máte představu, jak spory na provozování autobusové dopravy v kraji ukončit?
 
Nemyslím si, že by v tomto případě měla být cena na prvním místě. Pak je to totiž především na úkor řidičů autobusů, kteří jsou podhodnoceni, a firem dopravců na území vlastního kraje. Snižuje se tím jejich konkurenceschopnost, protože například ve smlouvách je požadována obnova vozového parku, ale fakticky se za ni neplatí. V Libereckém kraji jezdí dopravci za 27,30 Kč na 1 km. V sousedním Středočeském za 31 Kč.
Naším zájmem je udržet v Libereckém kraji kvalitní firmy a především jejich zaměstnance. V momentě, kdy se bez rozmyslu otevře trh, může přijít o práci téměř 1 000 lidí. Proto cena za dopravní výkon nesmí být jediným kritériem nové veřejné zakázky na dopravce ve službě veřejné autobusové dopravní obslužnosti.
 
 
 
 
Ing. Dan Ramzer

člen strany
člen oblastní rady
předseda regionálního sdružení
starosta