3. září 2018

VOLEBNÍ PROGRAM 2018–2022

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás pozvat ke komunálním volbám ve dnech 5. a 6. října 2018. Jsme skupina pravicově smýšlejících lidí,
která zná potřeby občanů našeho města. Máme zkušenosti získané v minulých volebních obdobích, které bychom
rádi využili i v nastávajících letech. Budeme preferovat ekonomicky udržitelný rozvoj města s vyrovnanými či přebytkovými
rozpočty, jako se nám to dařilo doposud.
Nehodláme slibovat nesplnitelné.