1. srpna 2022

Dokažme, že si svobodu a demokracii opravdu zasloužíme

Naši občané, naše města, naše země i Evropa čelí těžké energetické krizi a inflaci. Situace je způsobená válkou na Ukrajině i dlouhodobou špatnou bezpečnostní strategií, která nás přivedla k závislosti na ruském plynu a ropě. Restart evropského energetického systému není otázkou měsíců, ale let. Žádná zázračná řešení neexistují. Evropské země musí krizovou situace řešit ve vzájemné spolupráci a solidaritě. V těžkých chvílích si musíme pomoci navzájem.

Jako poslanec vás ujišťuji, že parlament, vláda, premiér i ministři dělají reálné kroky, abychom se v co nejkratší době z krizových scénářů dostali a strategická bezpečnost Evropy i naší země se stabilizovala a zvýšila. Současně musíme pevně a nekompromisně držet postoj k ruské agresi na Ukrajině.

I když proto všichni budeme muset něco obětovat, je to zlomek toho, čemu přímo čelí ukrajinský lid. Ekonomické potíže jsou ničím proti hrozbě války a lidských ztrát. Jsme na křižovatce, na které si musíme vybrat jednu stranu. Máme šanci vrátit ponížení, které nám přinesla ruská okupace v roce 1968. Naše země opět prochází historickou zkouškou. Nedopusťme, aby se opakovala stejná situace, jako při následné normalizaci v roce 1969, kdy při demonstracích proti okupantům mlátili pendreky Češi Čechy. Ti, co se rozhodli sloužit okupantům, mlátili ty, co bránili normální svět. Tenkrát nás to stálo dalších třicet let ponížení. A nejen to.

Dnes máme šanci krizi čelit a ukázat Evropě i světu, jak si vážíme lidských a demokratických hodnot. Jako člen zahraničního výboru sněmovny mám šanci se potkávat s vyslanci mnoha zemí a mohu vás ujistit, že dosavadní přístup naší země k válečnému konfliktu na Ukrajině je vysoce oceňován od Ameriky až po Japonsko. Je jenom na nás, abychom dokázali, že si svobodu a demokracii opravdu zasloužíme.

Ing. Petr Beitl

poslanec PČR