17. prosince 2020

Interpelace poslance na ministryni práce ve věci navýšení limitů úhradové vyhlášky

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Petra Beitla na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ve věci navýšení limitů úhradové vyhlášky.

Petr Beitl:

Vážený pane předsedající, vážená nepřítomná paní ministryně, vážení kolegové, už v březnu 2019 jsem zde apeloval na zvýšení limitů v úhradové vyhlášce pro sociální služby. Musím konstatovat, že maximální úhrady se nezvyšovaly od roku 2014, přičemž stále rostou náklady jak na platy, tak na mzdy a ceny energií a potravin. Odpověděla jste mi, že úhradovou vyhlášku měnit ministerstvo nehodlá, protože nechcete zatěžovat seniory. Dostáváme se tedy do situace, že ačkoli chcete seniory chránit, obrací se tato situace paradoxně právě proti nim. Výsledkem je totiž, že dostávají méně pestrou, kvalitní a výživnou stravu, protože sociální služby ve svých rozpočtech zkrátka už nemají prostředky na to, aby stravu dále dotovaly. Celkem 65 % pečovatelských služeb nakupuje obědy pro seniory od externích dodavatelů a 62 % má problémy dostat se do stanovených cen, to je 75 korun na jeden oběd. Pobytové sociální služby v 75 % uvádějí, že stanovené maximální úhrady jsou nereálné a v důsledku toho jsou pak nuceny seniorům poskytovat nutričně méně hodnotnou stravu, než by bylo potřeba. A nejenom seniorům, ale i osobám se zdravotním postižením, které to potřebují především. Někteří se snaží rozdíly financovat z darů nebo hledají zdroje v režijních nákladech svých už tak napnutých rozpočtů, a přitom by stačilo navýšit úhradu alespoň o 20 korun za den a v případě obědů jen o 10 korun na 85 korun za oběd.

Vážená paní ministryně, znovu na vás proto apeluji, abyste iniciovala zvýšení maximálních úhrad za pobytové a stravovací služby. Ujišťuji vás, že prospěch z toho budou mít v prvé řadě senioři a uživatelé, které byste jako ministryně měla chránit. (Předsedající: Čas!) Děkuji.

Ing. Petr Beitl

poslanec PČR