Znáte zahrádkovou osadu Jenerálka?

10. ledna 2018
Znáte zahrádkovou osadu Jenerálka?

Znáte zahrádkovou osadu Jenerálka? Je důležitou součástí přírodního parku Šárka-Lysolaje již déle než půl století. Politický klub ODS vždy usilovně bojoval o její zachování v současném rozsahu i pro další generace. Jednání o dalším osudu osady Jenerálka, a hlavně o tom, jak bude MČ Praha 6 postupovat v probíhajících soudních sporech, bylo po našem opakovaném úsilí konečně zařazeno k jednání zastupitelstva MČ Praha 6 jako pevný bod. Zastupitelka Simona Nesvadbová se v tématu dlouhodobě angažuje, proto v diskusi poukázala na fakt, že usnesení, které předložila Rada je příliš obecné. Mohlo mít dvojí výklad řešení celé situace a nezavazovalo předkladatele ke krokům, které by vedly k záchraně zahrádkářské osady. Simona Nesvadbová tedy vyzvala Radu, aby podnikla veškeré možné kroky, které povedou k zachování Jenerálky a její ochraně. Výsledkem dlouhého jednání na zastupitelstvu bylo nakonec předložení nového usnesení, ve kterém bylo potvrzeno stávající usnesení ZMČ č. 438/14, vyjadřující podporu zachování zahrádkářské osady v jejím současném rozsahu, vyjádření souhlasu se zachováním funkčního využití předmětné plochy pro zahrádkářskou osadu Jenerálka a konečně aktivní účast MČ Praha 6 v probíhajících soudních sporech, které tuto osadu ohrožují. Usnesení č. 547/17 bylo zastupitelstvem MČ Praha 6 schváleno. „Je důležité chránit přírodní hodnoty, které jsou nenahraditelné, a je nutné dbát na práva občanů – zahrádkářů a bránit veřejný zájem společnosti proti soukromému zájmu investora,“ říká k tomu Simona Nesvadbová.