Šachy s obecními pozemky v Ruzyni

18. prosince 2017
Šachy s obecními pozemky v Ruzyni

 

Na jednání zastupitelstva MČ Praha 6 byl dne 12.12.2017 předložen pevný bod, který se týkal odkoupení pozemku č. 191 zahrady v ulici Ruzyňská v Praze 6 - Ruzyni.  Tento pozemek MČ Praha 6 v r. 2012 prodala společnosti SNEO a.s za kupní cenu 6 640 Kč/m2. Nyní v r. 2017 si měla MČ Praha 6 od spol. SNEO a.s. tento pozemek odkoupit zpátky avšak za cenu mnohem vyšší a to 7 700 Kč/m2. Tato nová cena byla stanovena znaleckým posudkem a je dokonce o 400 Kč/m2 vyšší než aktuální cenová mapa v této lokalitě. Celkově by se tedy zpětný nákup tohoto pozemku MČ Praha 6 prodražil o více než 1 mil. Kč, což je je vzhledem ke skutečnosti , že původně se při prodeji v r. 2012 předpokládalo, že pozemek bude dále zhodnocen jeví dosti zvláštně, poněvadž nový návrh na využití tohoto pozemku, kterým  Rada MČ Praha 6 argumentovala je skutečně zahrada tvořící funkční celek se sousedním pozemkem a domem. Nad tímto faktem se pozastavila i zastupitelka za ODS Simona Nesvadbová, která vystoupila v diskusi k tomuto bodu. Následně podali společně zastupitelka za ODS Simona Nesvadbová a zastupitel za Zelené Petr Píša pozměňovací návrh, aby odkup tohoto pozemku byl za cenu podle aktuální cenové mapy, s čímž se odpovědný radní za majetek neztotožnil. Tento návrh ZMČ Praha 6 neschválilo. Následně nedošlo na ZMČ Prahy 6 ani ke schválení odkupu pozemku za cenu podle znaleckého posudku.