16. října 2017

zachování zahrádkářské osady Jenerálka

Zahrádková osada Jenerálka  se nachází na území přírodního parku Šárka-Lysolaje již více než 50 let. V současné době je její budoucnost ohrožena kvůli  soukromým zájmům společnosti Manalisten s. r. o., která coby většinový spoluvlastník vede se zahrádkáři  mnohé především majetkoprávní soudní spory. Městská část Praha 6 je spoluvlastníkem pozemků, kde se zahrádky nacházejí. ODS Praha 6 upozorňuje na doposud platné usnesení ZMČ  č. 438/14 z roku 2014, které deklaruje, že Praha 6 má trvalý zájem na spojování zelených ploch, zvýšení ochrany přírodního parku Šárecké údolí a zachování zahrádkářské osady Jenerálka v jejím současném rozsahu. Zastupitelka za ODS Simona Nesvadbová k této kauze dodává, že zahrádkáři, ale i mnozí občané Prahy 6 s obavami sledují vývoj těchto soudních sporů, v nichž městská část Praha 6 vystupuje prozatím velmi pasivně. V případě, že by soud uznal oprávněnost požadavků společnosti Manalisten, s.r.o., bychom se v budoucnu mohli dočkat zániku této zahrádkářské osady. Ten by pak mohl být doprovázen i snahami  o změnu územního plánu v této lokalitě např. za účelem bytové výstavby. Proto by bylo jistě vhodné, kdyby všechny tyto pozemky byly sceleny a nacházely se výhradně ve veřejném vlastnictví.  Politický klub ODS vždy jasně vyjadřoval svou podporu zahrádkářům a má i nadále zájem na zachování této zahrádkářské osady, a proto jsme se zasadili, aby pevný bod: „Zahrádkářská osada Jenerálka – současný stav“  byl zařazen na jednání mimořádného zastupitelstva MČ Praha 6, které proběhne dne 16. 10. 2017 říká zastupitelkaSimona Nesvadbová. Zastupitelka za ODS Marie Kubíková k tomuto tématu dodává, že se zde nejedná jenom o zachování zahrádkářské osady Jenerálka, ale také o zachování mnoha chráněných a vzácných rostlinných a živočišných druhů, které se v  této lokalitě Šáreckého parku nalézají. Pokud dopustíme, aby pravděpodobně nejzachovalejší přírodní oblast Prahy byla ohrožována, ochudíme naše město o to nejcennější, co má.

 

Foto: www.sestka.cz; 16.10.2017