Ing. Yveta Kovalčíková

starostka obce

Životopis

Narodila jsem se v roce 1965 v Brně, kde jsem žila až do svých 19 let. Tehdy jsem nastoupila do Žiliny na Vysokou školu dopravy a spojů, kterou jsem úspěšně zakončila v roce 1988 s titulem inženýr. Zde jsem se seznámila se svým manželem - rodilým Ostravanem a po škole jsem ho do Ostravy také následovala. Poté jsem nastoupila do Lokomotivního depa v Ostravě - Přívoze, nyní však již v oboru nepracuji, jsem společníkem v rodinné firmě sportovního zaměření. V roce 2001 jsme se přestěhovali do obce Krmelín, nedaleko od Ostravy.
Letos jsem oslavila své 51. narozeniny, a přestože je Brno stále mou srdeční záležitostí, s jistotou mohu říci, že jsem se stala hrdým patriotem Ostravy a jejího okolí.                                                                 
        S manželem vychováváme tři děti, nejstarší syn vystudoval VŠB - TUO a již letos začal pracovat, dcera studuje 2. rokem lékařskou fakultu UP v Olomouci a nejmladší syn se nyní připravuje na přijímací zkoušky pro osmiletá gymnázia.                                                                                                                                                            
       Vždy jsem se aktivně podílela na dění ve školách svých dětí, ať už jako členka školské rady, organizátorka školních akcí SRPŠ či Unie rodičů. Domnívám se tedy, že se dobře orientuji v oblasti školství.            
       Celý svůj život jsem pravicově smýšlející člověk. Členem ODS jsem se stala v roce 2008 s tím, že se chci aktivně podílet na rozvoji obce Krmelín. Předsedkyní MS ODS jsem od roku 2013 a již druhé volební období jsem zastupitelkou obce. Nyní jsem členkou kontrolního výboru, komise pro kulturu, školství a sport. Zároveň jsem předsedkyní redakční rady Krmelínského zpravodaje. V obci samotné jsem organizátorkou různých kulturních, sportovních, ale i ekologických akcí. Bohužel MS ODS se dostalo v Krmelíně do opozice a v současné době starosta obce, bývalý člen ODS, dělá spíše kroky, které obec potápí, než zvelebují. Proto jsem se také zapojila do boje proti výstavbě slepičárny uprostřed obce i výstavbě velkokapacitních hal, které zde mají také vyrůst, a hrozí tedy výrazné zhoršení životních podmínek obyvatel.      
        Nedávno jsem byla zvolena za členku rady OS ODS ve Frýdku Místku. Zároveň jsem dostala od OS i nominaci do krajských voleb. I když jsem v podstatě nováček, vážím si důvěry, která mi byla dána a udělám vše, co je v mých silách, abych nezklamala.                                                                                           
        Myslím, že nastal čas levicovou koalici ČSSD a KSČM v Moravskoslezském kraji ukončit. Náš kraj patří k  oblastem s nejhorší kvalitou ovzduší, a to nejen v republice, ale i v Evropě. Je to kraj, ze kterého odchází nejvíce, zejména, mladých lidí, a právě tomu je třeba učinit přítrž. Na vylepšení této situace musí pracovat všichni, kterým na tom záleží, a já patřím mezi ně.