Propadu vzdělanosti na Trutnovsku lze zabránit!

5. října 2012
Propadu vzdělanosti na Trutnovsku lze zabránit!

Rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje nastupuje od září 2011 do prvního ročníku osmiletého oboru trutnovského gymnázia pouze jedna třída studentů namísto dřívějších dvou. Necelá třicítka dětí tedy zůstane o čtyři roky déle na základní škole a zdánlivě se nic vážnějšího neděje. Problém však nastane v roce 2015, kdy si tytéž děti budou vybírat školu střední. Uchazečů o místa na trutnovských středních školách totiž bude rázem právě o oněch třicet více a míst bude stále stejně.

Větší konkurence v tomto případě nebude výhodou a děti nejen z Trutnova, ale z celého regionu Trutnovska, budou mít velký problém dostat se na zvolenou střední školu.

Počet obyvatel města i regionu sice dlouhodobě klesá, tento pokles je však v řádu promile, kdežto snížení kapacity středních škol bude v řádu procent. Mnoho dětí tak bude nuceno zvolit školu, kterou vlastně ani nechce, případně dojíždět do vzdálenějšího města.

Přes vysokou kvalitu ostatních trutnovských středních škol se snížení kapacity gymnázia dlouhodobě negativně projeví na vzdělanosti obyvatel města, a to nejen snížením počtu maturantů, ale také snížením počtu trutnovských studentů vysokých škol, kam absolventi gymnázia v naprosté většině míří. Už v současné době se přitom podílem 25 % středoškolských studentů ve všeobecných (tedy gymnaziálních) oborech pohybuje náš region stejně jako celá Česká republika hluboko pod průměrem zemí Evropské unie.

Naznačený katastrofický scénář lze odvrátit opět jen politickým rozhodnutím. Pokud se na vedení kraje budou podílet zastupitelé za ODS z Trutnovska, je šance, že od zmiňovaného roku 2015 se o jednu třídu zvýší kapacita čtyřletého oboru Gymnázia Trutnov a struktura i kapacita středoškolského vzdělání regionu tím bude zachována.

Mgr. Pavel Káňa

člen místní rady
zastupitel