27. ledna 2022

Vyškrtnutí BVP z rozpočtu je správné. Pokud by hrozily arbitráže, nebude cesta než hledat jiné řešení

(www.securitymagazin.cz) Místopředseda sněmovního Výboru pro obranu Jan Hofmann (ODS) s vyškrtnutím letošních plánovaných nákladů na pořízení BVP z obranného rozpočtu, jak o něm rozhodla ministryně obrany Jana Černochová, souhlasí. Nákup bojových vozidel pěchoty vnímá jako prioritu číslo jedna, ale je třeba, aby dosavadní výběrové řízení prošlo auditem.

Ministryně obrany Jana Černochová vyškrtla z letošního rozpočtu první splátku na pásová BVP. Odůvodnila to tím, že letos výdaje na BVP neproběhnou. Souhlasíte s tímto krokem?

Ano, s tímto krokem souhlasím. Výběrové řízení projde auditem, aby ministerstvo vědělo, jaké jsou možnosti dalšího postupu. To bohužel znamená odsun nákupu BVP na příští rok.

Paní ministryně otevřeně hovoří o riziku arbitráží v případě, že by byl v této fázi tendr zrušen a proces zahájen podle jiných principů od začátku, a chce se o tom poradit s právníky. Není čas začít hledat úplně jiné řešení?

Já počkám na stanovisko auditu. Obecně lze říci, že je třeba nalézt cestu nejmenšího odporu. Pokud by hrozilo riziko arbitráží, tak jiná cesta nebude.

Nákup BVP je napočítán na řádově 52 miliard korun za 210 pásových BVP. Reálná cena může být po letech patrně výrazně vyšší. Částka byla definována ještě před začátkem covidových hospodářských problémů. Myslíte, že je na místě se zamýšlet i nad dalšími variantami, jak vyzbrojit těžkou brigádu, třeba za nižších nákladů? Někteří kolegové navrhují například jít cestou levnějších kolových podvozků namísto pásových.

Náklady na nákup BVP budou, vzhledem k rostoucím cenám komodit, vyšší. To lze předpokládat. Já bych variantu kolových vozidel neviděl jako dobrou, jelikož kolová vozidla mají omezenější možnosti pohybu v terénu. Armáda definovala, jaký typ vozidel potřebuje, a na nás je tyto vozy nakoupit.

Ministerstvo obrany škrtne prostředky na BVP z rozpočtu pro rok 2022. Prostředky v rozpočtu ale zůstávají. Myslíte si, že by MO mělo urychleně hledat projekty, do kterých bude moci tyto prostředky převést. Například nákup jiného druhu techniky tak, aby MO o tyto peníze nepříšlo?

Já nevím, zda nákup některých materiálů je na ministerstvu natolik připraven, aby jej bylo možné ještě letos realizovat. Spíš si myslím, že nikoliv. Rád bych ale dodal, že pořízení BVP je nyní priorita číslo jedna. Věřím, že tendr bude dokončen co možná nejdříve.

Ještě mohu dodat, že byl dnes (ve středu 26. ledna) předsedou Výboru pro obranu jednohlasně zvolen pan Metnar a schůze proběhla ve velmi přátelském duchu. Já osobně e těším na spolupráci s ním.

Rozhovor vyšel na serveru Securitymagazin.cz.

Jan Hofmann

poslanec PČR
místopředseda výboru pro obranu PS PČR