10. září 2014

Hulín z pohledu starosty

Uplynulé volební období hodnotí a na otázky odpovídá starosta města Mgr. Roman Hoza.

 

  • Jak se za 4 roky tohoto volebního období Hulín změnil?

Do tohoto volebního období jsem se svými kolegy šel s heslem Náš domov příjemnější pro život. Myslím si, že se tímto směrem podařilo za poslední čtyři roky udělat řadu kroků v mnoha oblastech života našeho města. Mnoho se toho změnilo v organizaci práce radnice a městských organizací, mnoho se toho změnilo k lepšímu v tom, jak město vypadá. Zde chci připomenout zateplení a opravy fasád  městských budov, naposledy Kulturního klubu a domu s pečovatelskou službou u Rusavy, Nové chodníky u Alberta včetně osvětlení, další etapy regenerace sídlišť. Posunulo se v oblasti životního prostředí. Mezi nejvýznamnější zde chci jmenovat tolik diskutovaný lesopark Nivky, který ocení kromě odborníků možná víc příští generace Hulíňanů, vodárnami rekonstruovanou čističku odpadních vod, vyřešení problematiky přečerpávací stanice na Podstávku. Velký posun vidím v oblasti kulturního a společenského života města. Změnou v Kulturním klubu, kvalitní prací knihovny, rozjezdem činnosti muzea Fr. Skopalíka v Záhlinicích, aktivitou neziskových organizací v této oblasti a dalších. Kamerový systém a podpora technického vybavení obvodního oddělení policie posílil oblast bezpečnosti ve městě. Škola i mateřská škola zlepšila sociální zařízení, podařilo se nám navýšit kapacitu, abychom mohli uspokojit zájemce o umístění dětí. V oblasti sportu je posunem nová podlaha v tělocvičně školy, právě se dokončuje veřejně přístupný fitnesspark s posilovacími stroji, budova Sokolovny se převádí do majetku města, které na sebe za sportovní klub Spartak přebírá s ní spojené provozní náklady, podporujeme další sporty a spoluvytváříme podmínky pro jejich činnost atd. Zároveň si město Hulín ponechává své rodinné stříbro, to co v jiných městech už často nemají. Hlavně dětské jesle, stále se rozvíjející sociální služby, nebo třeba letní kino. Efektivně se posunul také chod úřadu, postupně došlo k jeho systemizaci, redukoval se počet pracovníků, byly provedeny procesní a personální audity a v tomto trendu je třeba pokračovat. Navíc jsem přesvědčen, že ve většině případů jsme postupovali velmi citlivě a s ohledem na lidi.

Velkou radost mám ze získání financí a konečně se blížícího začátku realizace rekonstrukce hulínského náměstí. Tato stavba město změní hodně a já věřím že významně k lepšímu. Také bude zahájena II. etapa regenerace sídliště Družba a už se chystáme na etapu třetí, která zasáhne Družbu II.

Je ale pár věcí, které se nepodařily dotáhnout do „vítězného“ konce, ale tím právě zůstávají výzvou pro další léta – zajištění dotace a vybudování tenisového areálu, zlepšení spolupráce se SŽDC – úpravy kolem dráhy, intervence v oblasti dalšího snížení průjezdu kamionové dopravy a jsou ještě rezervy a potřeby – opravy chodníků ve starší zástavbě, park v Záhlinicích.

Dlouhodobě nás trápí nedořešený soudní spor o areál Unitexu, který trvá již několik let a přesto, že jsme v první instanci uspěli, protistrana se odvolala a spor se tak zřejmě dál povleče. To nás brzdí dlouhodobě v dalších rozvojových aktivitách a zbytečně zatěžuje rozpočet.

Důležité je ale i to, co občan, pokud se nezabývá konkrétními čísly nevidí. Je to výrazné ozdravění financí a ekonomického ratingu města z hodnoticího stupně C o tři stupně k hodnocení B, což znamená cit.:“ Posuzovaná obec převyšuje rámec srovnatelných subjektů. Ekonomické ukazatele prokazují velmi dobrou finanční stabilitu. Okolní prostředí a ekonomické podmínky  regionu dávají  dobré předpoklady dalšího rozvoje“.  Toto je důležité. Toto je dobrý výsledek námi zvolené strategie v rozpočtování a hospodaření města. Ta je jednoduchá – hospodaříme s tím, co máme, bez úvěrů, s investicemi do úsporných opatření, získáváme finance z mimorozpočtových zdrojů – z dotací, nerozhazujeme a šetříme.

 

 

  • Pokud budete znovu kandidovat, jaké priority jste si vytyčil pro nové volební období?

 

Věřím, že to s týmem lidí na radnici umíme, že je o koho se opřít. Ale vždy jsou rezervy. Mám 20 let zkušenosti z práce v zastupitelstvu, dostatek sebevědomí a s ním spojený dostatek pokory, uvědomuji si, že nejsem dokonalý.  Myslím si, že mohu tomuto městu ještě další posun přinést. Chci požádat občany v Hulíně, Záhlinicích a Chrášťanech znovu o jejich podporu, o jejich hlas ve volbách.

V oblasti rozpočtování a hospodaření mám priority úplně stejné. Je to moje osobní přesvědčení. Město se musí rozvíjet udržitelně ve všech oblastech zasahujících do života jeho občanů. Přál bych si, aby byl Hulín dobré místo pro život.

 

 

  • Jaká byla pracovní atmosféra rady města Hulína, jak se vám spolupracovalo?

Pokud bych neměl dostatek sebevědomí a na druhé straně nerespektoval přínosné nápady a názory nebo zásadní výhrady kolegů v zastupitelstvu, ale i občanů, nebylo by to zdravé. Bylo by to znát i na rozhodování orgánů města, které většinu našich návrhů a nápadů, včetně všech rozpočtů a klíčových rozhodnutí bez zásadních připomínek akceptovaly. Jsem i tomuto velmi rád a vážím si práce všech lidí na radnici, práce místostarosty, kolegů v zastupitelstvu a radě města, kteří podle svých možností, schopností a nasazení přispěli k celkovému výsledku naší společné práce.  

P.S. Bylo to náročné, ale dobře to dopadlo.

 

  

Mgr. Roman Hoza

předseda místního sdružení

člen regionální rady
starosta