3. prosince 2013

V Hulíně se podařilo získat a vyčlenit finance na několik investičních akcí

Město Hulín usiluje o stálé zkvalitňování bydlení a života vůbec, o spokojenost svých obyvatel. V letošním roce se nám podaří realizovat několik projektů, které k tomuto cíli významně přispějí.

 

Jedná se především o první etapu regenerace sídliště Družba. Jde zejména o rozšíření parkovacích ploch, které na tomto sídlišti výrazně chybí. Součástí projektu je i obnova chodníků pro pěší, odstranění nefukčních betonových ploch a pískoviště, výměna veřejného osvětlení, městského mobiliáře a veřejné zeleně. Naplánováno je, aby do konce roku byly provedeny všechny zemní práce na parkovištích a veřejném osvětlení.

Koncem října došlo také k zahájení prací na zateplení Kulturního klubu v Hulíně. Dotaci na tuto akci získalo město v měsíci září a díky zrychlené administraci projektu bude akce dokončena ještě letos. Projekt počítá s výměnou všech výplní otvorů, kompletním zateplením všech obvodových stěn a stropních konstrukcí.

Mgr. Roman Hoza

předseda místního sdružení
místopředseda oblastního sdružení
člen regionální rady
starosta