Mou prioritou je rozumná, nikoliv však aktivistická, ochrana životního prostředí

7. dubna 2021
Mou prioritou je rozumná, nikoliv však aktivistická, ochrana životního prostředí

(Ústecký kraj) V Listech Ústeckého kraje jsou představováni noví radní. V březnovém čísle byl zveřejněn rozhovor s Mgr. Ivou Dvořákovou, LL.M. radní pro oblast životního prostředí Ústeckého kraje, členkou Výboru pro životní prostředí, členkou Komise Rady AKČR pro životní prostředí a energetiku.

Co o sobě chcete veřejnosti prozradit? Profesní zkušenosti, koníčky, rodina apod.

Pocházím z Teplic, jsem vdaná, mám dvě dcery a jednoho pejska z útulku. Absolvovala jsem Gymnázium v Teplicích a následně v roce 1999 Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Již v době studia jsem vykonávala praxi v advokátní kanceláři se zaměřením na obchodní a konkurzní právo. Po úspěšném složení advokátních zkoušek jsem od roku 2003 povoláním advokátkou a zakládající členkou sdružení advokátů. Zároveň jsem členkou Unie rodinných advokátů. V letech 2008 - 2011 jsem se věnovala postgraduálnímu studiu se zaměřením na oblast českého obchodního práva v kontextu práva EU (Czech Business Law in EU). Komunální politice se aktivně věnuji od roku 2010. Od roku 2014 jsem měla jakožto neuvolněná radní statutárního města Teplice tu čest spolupracovat a učit se od pana senátora Jaroslava Kubery.

Ve volném čase ráda čtu knihy a cestuji společně s rodinou po horách. Povahou jsem veselá pesimistka. Oceňuji u jiných zejména statečnost a mravnost.

Jaké jsou vaše politické cíle pro volební období 2020 – 2024?

Mou prioritou je rozumná, nikoliv však aktivistická, ochrana životního prostředí. Péči o životní prostředí považuji za zcela přirozenou součást životního stylu. Mezi úkoly kraje patří ne vždy líbivá témata. S ohledem na nový zákon o odpadech musíme ve spolupráci s obcemi řešit společný postup při likvidaci odpadů. Zároveň se věnuji koncepci zadržování vody v krajině. Mezi mé konkrétní cíle patří např. postupné snižování energetické náročnosti budov ve vlastnictví kraje. Zajišťuji společně s odborníky rozšíření ochrany cenných přírodních území v našem krásném kraji. Společně s odborníky také nyní prověřuji účelnost stávajících dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství. Zde bych ráda zvýšila podporu např. pro ekologicky šetrné zemědělství.

Oblíbený citát: „Jestliže myslí všichni stejně, potom někdo nemyslí.“ George Patton

Iva Dvořáková, 76

zastupitelka Ústeckého kraje
zastupitelka města