13. července 2021

Takhle ano! Takhle ne!

Takhle ano!

Nejde o nic míň, než o mateřskou školu v Lipencích. Ta měla před více než dvaceti lety, kdy v roce 1998 vedení městské části převzala ODS, kapacitu pouhých 25 dětí. A tehdy se problémy s kapacitou řešily ihned, výpovědí nájemníkovi z části budovy školy a její adaptací opět pro mateřinku. A bylo možné umístit 50 dětí. Záhy jsme předpokládali zvýšený zájem o školku a tak byl upraven prostor pro dalších 25 dětí nad poštou, v tzv. „domě služeb“, se vstupem z areálu školky. Ani s tím jsme se nemohli spokojit, protože do lipenců se stěhovali rodiny již s dětmi ve věku do školy základní i mateřské. A tak poslední rozšíření bylo v roce 2013, kdy kapacita dosáhla 100 dětí, s tím, že nouzově ji lze zvýšit asi o 2-3 děti pro každou třídu. Protože původní budova školky, ze sedmdesátých let, nebyla v nejlepším technickém stavu, prošla úplnou rekonstrukcí v letech 2016-17 včetně zásadní změny venkovních ploch. A v tomto stavu mateřskou školu dnes známe.

Předvídavostí vedení městské části byl v letech 2017-2018 zpracován projekt na další zvýšení kapacity MŠ, a to v první fází o 2x20 až 25 dětí, ve druhé fázi o stejnou kapacitu. Součástí zcela nového „křídla“ měla být i nová kuchyně s kompletním zázemím a se samostatným služebním vjezdem. Projekt byl dokončen v září 2018 a byl připravený pro územní a stavební řízení. Pokračování s investicí bylo na novém vedení Lipenců, po listopadu 2018.

Takhle ne!

A jak naložilo nové vedení Lipenců s projektem rozšíření pro 50 až 100 dětí mateřské školy? Nijak. Důvod? Čekalo asi na stav, kdy nastane akutní nedostatek míst v mateřské škole. To se stalo na jaře 2021. Až tehdy začalo nové vedení, na upozornění a po dotazech, oprašovat projekt starý skoro tři roky. Trapná výmluva starostky pak zněla, že o peníze na investici lze žádat, až když nastane problém. Ale občané si přece volí zastupitele i proto, aby problémům předcházeli. Zvláště, když mají k dispozici demografický průzkum s prognózou dalších potřeb infrastruktury! Pro nové vedení byla zjevně nepřekonatelnou skutečností, že jak demografický průzkum, tak zmíněný projekt, nechalo zpracovat předchozí vedení městské části.

Takhle se obec vést jistě nedá. Nebo snad ano?

Miroslav Čížek

předseda MS Lipence

Štítky:
komentář