26. června 2021

Zmatek nebo neznalost?

Na posledních zasedáních lipenského zastupitelstva v květnu a červnu byl probírán, mimo jiné, i lednový zápis finanční výboru. Když byl na květnovém zasedání vnesen dotaz na číselné rozpory v zápise k údajům o hospodaření městské části za rok 2020, které neodpovídaly skutečnosti ani účetním dokladům, dostalo se od vedení výmluvy, že není přítomen nikdo z finančního výboru, což nebyla pravda - byl tam jeho předseda.

Přesto byl tazatel přesvědčován se strany vedení, že zápis je v pořádku. S tím nesouhlasila přítomná úřednice, která se nažila věc vysvětlit a poukázala na nepochopení principu rozpočtu některými zastupiteli. Podobná situace nastala o měsíc později, tentokrát byli přítomni minimálně tři členové finančního výboru a situace se opakovala. Zjevně snaha o vysvětlení odborníkem nepadla na úrodnou půdu a jak finanční výbor, tak i většina zastupitelů, i po mnoha létech v samosprávě, asi systém rozpočtu nepochopila.

To je o to vážnější, že tito volení zástupci schvaluji rozpočet, jeho úpravy, účetní závěrku nebo závěrečný účet. Je otázkou: čtou tyto materiály? Jestliže ano, rozumějí jejich podstatě? Z předchozího textu o tom lze úspěšně pochybovat.

Pro ověření je možné shlédnout videozáznamy z jednání a zveřejněné zápisy.

Miroslav Čížek

předseda MS Lipence

Štítky:
komentář