Zmanipulované zakázky pod taktovkou Změny pro Liberec s asistencí Ano

4. června 2015
Zmanipulované zakázky pod taktovkou Změny pro Liberec s asistencí Ano

28. května jsem médiím rozeslal tiskovou zprávu, která se týkala podezřelého postupu při vyhodnocování veřejné zakázky malého rozsahu na „Hloubkovou prověrku s prvky forenzního auditu“ na Dopravním podniku.

Ve stejný den jsem v této věci interpeloval místopředsedu představenstva prof. Šedlbauera, který byl předsedou hodnotící komise, na zastupitelstvu města.

V kauze jde o to, že ačkoli jsme právě Změnou všichni opakovaně poučováni o tom, že hlavním faktorem pro výběr by měla být cena, v případě této zakázky činila jen 50 % váhy hodnocení. Další část bodů získávali uchazeči za zcela subjektivní hodnocení metodiky (30 %), a prezentaci výstupů referenčních zakázek (20 %). Proto, aby mohl zvítězit ten „správný“, bylo potřeba vyvážit vysokou cenovou nabídku, se kterou se o zakázku ucházel. Zcela úmyslně, tendenčně a nesmyslně tak byly hodnoceny subjektivní faktory došlých nabídek. Například v případě hodnocení návrhu metodologie činil rozdíl mezi vítězem a nejhůře hodnoceným uchazečem celých 92,5 bodu (ze sta). Přitom je zřejmé, že metodologie podobných projektů je víceméně dána standardy trhu a liší se spíše jen v detailech, na kterých lze ale jen stěží ztratit 95 % bodů. Tak zásadní rozdíl v hodnocení je potom jednoznačně úmyslným krokem, jak přihrát potřebné body tomu, kdo má zvítězit a uškodit tomu, kdo se nehodí. Není přitom bez zajímavosti, že cenový rozdíl nabídek mezi oběma společnostmi činí 348 700 korun na zakázce, kterou vítěz vyhrál za cenu 798 700. Jinými slovy nabídka vítěze je o 77% dražší než nabídka „shodou okolností“ nejhůře hodnocené firmy! Profesor Šedbauer už na zastupitelstvu kontroval tím, že metodologie nejhoršího uchazeče byla tak špatná, že zkrátka více bodů získat nemohla. A tak zvítězila Změnou pro Liberec  už nejspíš dopředu vybraná firma Nexia AP. Celá věc navíc získala další rozměr, když se mi tento týden dostal do rukou protokol z hodnocení naprosto stejné zakázky, tentokrát však z Liberecké IS, a.s., další městské společnosti, kde se bude „hloubková prověrka“ provádět. Čistě náhodou opět vyhrála společnost Nexia AP. Není bez zajímavosti, že vítěz spolu s dalšími dvěma (dražšími) firmami dostal za hodnocení metodologie a prezentace 100 bodů. Ostatní čtyři hodnocené firmy byly levnější, ale od hodnotící komise na Liberecké IS obdržely nižší bodové hodnocení, které je po vynásobení vahami a finálním součtu bodů poslali za vítěznou firmu. Nejlevnější  nabídka byla dokonce na 1/3 ceny vítěze. Nejzajímavější na tom je ale hodnocení společnosti FSG Finaudit, která na dopravním podniku získala za svoji metodologii ona ostudné hodnocení 5 bodů za metodologii a 12 za prezentaci. V Liberecké IS získala za obě tyto položky 80 bodů ze sta. Nejlevnější nabídku pak předložila další renomovaná společnost BDO Audit, která na dopravním podniku, kde nejlevnější nebyla, dostala 50 bodů ze sta a v Liberecké IS jen 25 bodů ze sta. Zvláštní, že? Obzvlášť, když uvážíme, že nabídky až na drobnosti vyplývající z rozdílnosti firem byly naprosto srovnatelné, ne-li totožné. To, když nic jiného dokládá, jak naprosto subjektivní hodnocení těchto zakázek bylo.

Ti, kteří se neustále ohánějí objektivitou při posuzování veřejných soutěží tady předvedli ukázkový příklad zmanipulovaných zakázek. Neobstojí ani argument, že nad rámec svých povinností vypsali soutěž, když to podle zákona nemuseli. Jednak u Liberecké IS to s ohledem na vnitřní směrnice neplatí a pak je více než jasné, že se nejednalo o nic jiného než o hru na soutěž, ale vítěz byl známý už dopředu. Nexia AP už přeci jednou posloužila na Krajské záchranné službě, a tak nejspíš stejně poslouží i u těchto dvou městských akciovek.

Ing. Ondřej Červinka

předseda místního sdružení
zastupitel statutárního města