24. září 2014

Děláme Řevnice krásnější

Protože si myslíme, že občané by se o svoje město měli aktivně starat, rozhodli jsme se, že půjdeme příkladem.

Při rozhodování o volbě konkrétní akce, jsme si vzpomněli na neprůchodnou cestu na Šiberný. Dříve vedla cesta přímo z ulice Čs. Armády. Nebylo tak nutné chodit podél silnice a obcházet celý hřbitov. Přímá cesta však přestala být udržována, celá zarostla a stala se tak neprůchodnou. Pozornější lidé si mohli všimnout pozůstatku v podobě pouliční lampy či turistické značky.  V sobotu 6. září jsme se pustili do práce a proklestili si cestu až ke křížku na vrchu. Cesta je tak opět průchozí. Mnoho práce však na místě zůstalo. Postupně chceme cestu dále upravovat a výhledově i vybudovat schody tak, aby se cesta stala příjemným místem pro vycházky. 

Miroslav Cvanciger

předseda místního sdružení
člen oblastní rady