1. července 2014

(Staro)nová ODS v Řevnicích

Reakce na články Staronová ODS v Řevnicích, které vyšly v květnovém a červnovém čísle zpravodaje RUCH.

V posledních dvou číslech našeho zpravodaje byly zveřejněny články týkající se Místního sdružení ODS. Zastávám názor, že vnitřní problematika politických stran či uskupení se neřeší prostřednictvím místních
zpravodajů a nebudu tedy s autorem předcházejících článků komunikovat tímto způsobem a vyvracet jeho vlastní pohled, se kterým rozhodně nesouhlasím. Přeji všem čtenářům prožití krásných letních dnů.

Miroslav Cvanciger

předseda místního sdružení
žadatel o členství
člen strany
člen oblastní rady