Pocit bezpečí před vnějším nepřítelem

2. května 2014
Pocit bezpečí před vnějším nepřítelem

Jak hodnotíte 10 let ČR v EU a co vám to osobně přineslo?

 
Naplnily se hlavní symboly členství v EU, a to svoboda cestování, studia a práce. Velmi rychle jsme si zvykli překračovat hranice bez nutnosti potřeby výjezdní doložky, devizového příslibu nebo i často ponižující osobní prohlídky na hranicích. Svobodný přejezd hranic je skutečně něčím neocenitelným a po deseti letech se svoboda pro většinu lidí stala samozřejmostí. 
 
Díky členství v EU jsme nabyli pocit bezpečí před vnějším nepřítelem. Jistota bezpečí představuje jednu z nejdůležitějších hodnot každého člověka. 
 
Máme za sebou také první programovací období (2007 OE 2013), které v rámci Politiky soudržnosti členských zemí EU umožnilo čerpat veřejnoprávním i soukromým subjektům významné prostředky především do chybějící infrastruktury, a tím došlo k výraznému zlepšení kvality života nás všech. 
 
EU za těch 10 let prošla výraznou proměnou a má řadu neduhů, ale je smysluplným důležitým a strategickým projektem, na kterém je třeba pracovat a zdokonalovat ho ve smyslu odstraňování zbytečné byrokracie, zvýšení konkurence schopnosti a flexibility, a to při zachování významných pravomocí jednotlivých členských států. 
Ing. Jaroslav Vymazal

předseda místního sdružení
člen místní rady
člen strany
člen oblastní rady
primátor

Štítky:
evropská unie