15. září 2021

Interpelace na ministra dopravy ve věci připravenosti vysokorychlostního vážení

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Jaroslava Vymazala na ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci připravenosti vysokorychlostního vážení.

Jaroslav Vymazal:

Vážený pane nepřítomný ministře Havlíčku, v průběhu měsíce října by měla být zprovozněna, respektive zprovozněn úsek rekonstruované dálnice D1 mezi Jihlavou a Měřínem. A do tohoto úseku z pověření Ministerstva dopravy Ředitelství silnic a dálnic nechalo zabudovat senzory pro vysokorychlostní vážení vozidel. Správním orgánem pro přestupky v tomto případě je odbor dopravy Magistrátu Statutárního města Jihlavy.

Ministerstvo dopravy zatím nekontaktovalo odbor dopravy a z informací, které máme od představitelů Ředitelství silnic a dálnic, tak tyto informace jsou znepokojivé, neboť ze vzorku, který byl pořízen na jiném úseku, vyplývá, že těch přestupků je zhruba dvě stě za den. A formát dat tak, jak jsou v současné době nachystána k převzetí odborem dopravy, vlastně znamená to, že jeden úředník by byl schopen vlastně za jednu směnu zpracovat dva až tři přestupky.

Takže při tomto počtu přestupků by to znamenalo, že odbor dopravy by muselo najmout zhruba sedmdesát lidí, což uznáte, že je asi nereálné, protože to jsou odborníci a sedmdesát lidí nenajde. A navíc odbor dopravy nemá prostory a nemá vybavení pro to. Čili je nejvyšší čas, aby Ministerstvo dopravy kontaktovalo odbor dopravy v Jihlavě a začalo celou situaci řešit.

Shodneme se na tom, že to vážení je potřeba, ale je potřeba nastavit podmínky tak, aby ta celá situace byla řešitelná. Děkuji.

Ing. Jaroslav Vymazal

poslanec PČR
radní statutárního města
člen místního sdružení