4. března 2021

Interpelace na ministra dopravy ve věci vysokorychlostního vážení

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Jaroslava Vymazala na ministra průmyslu a obchodu a dopravy Karla Havlíčka ve věci vysokorychlostního vážení.

Jaroslav Vymazal:

Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, obracím se na pana ministra dopravy pana Havlíčka s žádostí o řešení situace ohledně vysokorychlostního vážení. To, že je zapotřebí, určitě se shodneme, protože naše silnice jsou devastovány přeplněnými nákladními soupravami, ať už místních, nebo zahraničních přepravců, a to nám jednak ničí komunikace a jednak zvyšuje nebezpečí lidem prodloužených brzdných drah a tak dále.

Pokud jsou mé informace správné, tak z testovacího místa jsou dodávána data o měření ve formátu, který jeden pracovník je schopen zpracovat údajně dva přestupky za pracovní směnu. Při počtu přestupků přes 200 za den je to v podstatě pro obce s rozšířenou působností, které tyto přestupky mají vyřizovat následně, v podstatě úplně neřešitelná situace. A vzhledem k tomu, že by mělo dojít ke kýženému dokončení rekonstrukce dálnice D1 a s tím by měla být spuštěna i tato zařízení, tak v podstatě obce by měly vědět, na čem jsou. A nevím, jestli je v silách Ministerstva dopravy tuto situaci ještě vyřešit digitalizací tak, aby ta data byla zpracovatelná v rychlejším čase. To je můj dotaz a zároveň i žádost o řešení a žádost o komunikaci s obcemi, kterých by se to mělo týkat. Děkuji.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček:

Dobrý den. Vy jste to v zásadě řekl všechno a v zásadě jste to řekl všechno správně. Vy jste přesně popsal ten problém, protože v dané chvíli 6 až 8 tisíc, aspoň co mám informace, přetížených nákladních vozidel měsíčně, když to přepočteme, co by to vlastně znamenalo pro ty obce a pro ty řekněme zaměstnance, kteří to musejí zpracovávat, tak je to nedělatelná věc. Ono se to možná zdá jako řekněme věc k rychlému řešení, ale jediná cesta, která tady je, je prostě to plně zdigitalizovat. To znamená to je nějaké řešení, které nás nemine. Jelikož to není spjato jenom s tím vážením, dal jsem si ještě za cíl do té doby, dokud budu na Ministerstvu dopravy, nastavit systém postupné digitalizace celého úřadu. To je celá řada dalších věcí, které se tam musejí dělat. A my je musíme dělat trochu komplexněji, aby to prostě nebylo tak, jak se tady digitalizovala státní správa posledních 20 let, každý, kdo měl dobrý nápad a měl na něj peníze, tak se něco zdigitalizovalo, udělal se nový digitální nástroj, ale ve finále to spolu vůbec nekomunikovalo.

Takže my dneska vytváříme na Ministerstvu dopravy jakousi architekturu celého digitálního dopravního, řekněme dopravní služby, tohleto v tom samozřejmě musí být akcentováno a dali bychom dohromady pět, šest těch hlavních věcí, počínaje od řidičáku, nebo přes registraci vozidel až po toto, a mimo jiné třeba i ten elektronický dálniční systém už známkový i známky, byl prvním krokem. Nebo teď třeba jednotná jízdenka. A tohleto všechno zabalit, dát to pod jednu střechu, provázat to a samozřejmě toto v tom musí být.

Takže byl bych rád, aby se teď v následujících týdnech ta architektura té digitalizace udělala, aby se na to začalo okamžitě pracovat, a jestli ještě u toho budu nebo ne, je potom věc druhá, ale mělo by se to v každém případě nastartovat. V momentě, kdy se toto dotáhne, potom na to můžeme plně najet, a to je i jediná cesta, jak to dělat. Mechanicky, manuálně, to bude prostě nekonečný proces a budou v tom chyby a přetížíme ty lidi totálně.

Jaroslav Vymazal:

Já bych chtěl jenom panu ministrovi poděkovat, že ten problém opravdu vnímá. A byl bych rád, kdyby se opravdu našla řešení a i ta komunikace vůči těm obcím, aby tam nějaká proběhla, aby se našla aspoň dílčí řešení, když už ten systém bude v té dálnici zabudován, aby se nějakým způsobem rozhýbal a co nejdříve potom digitalizoval. Děkuji.

Ing. Jaroslav Vymazal

poslanec PČR
radní statutárního města
člen místního sdružení