23. září 2022

Co pro mě znamená probuzení Lipenců?

(Lipenecký SPOLUobčan) Proč chci být starostou? Na to je jednoduchá odpověď: chci být úspěšný starosta. Určitě se zeptáte, co je pro mne úspěšný starosta? Já o tom nemám pochyb: je to ten starosta, který zlepší veřejný prostor a kvalitu života občanů, přispěje k dobrým sousedským vztahům a zastaví megalomanské projekty jako je bourání školky.

Volební program vnímám jako závazný slib a budu pracovat ze všech sil, aby to co jsem slíbil také splnil. Člověk se má chovat tak, aby si mohl vážit sám sebe. A to lze, jen pokud plní své sliby.

Náš volební program proto má podobu závazku s přesnými termíny a se zodpovědnými osobami tak, abyste i vy měli jednoduchou kontrolu, jak se práce daří.

V minulém čísle a na našich facebookových stránkách jsem psal, čemu se chci věnovat. Dnes se zaměřím na technické věci a infrastrukturu.

Co to znamená?

Budeme velmi intenzivně jednat s PVS a.s. jako vlastníkem a PVK a.s. jako provozovatelem o budoucím rozšíření vodohospodářských sítí na dosud nepokryté oblasti Lipenců. Chceme uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci, která přesně popíše kdy, kde a co se bude stavět a zároveň jako spolupráci městská část poskytne. Vzhledem probíhající pasportizaci faktického současného stavu ale prostě v tuto chvíli nelze říci datum, do kdy bude PVS a.s. připravena investovat do navazujících sítí.

Víme také, že je nezbytné vyřešit cestu od Kazína podél Berounky k Černošické lávce, ale dokud nebudeme moci jako volení zástupci lipeneckých občanů vstoupit do jednání s vlastníky pozemků a zjistit jejich postoj, prostě nedáme planý slib.

Existenci nonstop kontaktu pro hlášení problému na radnici prostě zase považujeme za běžnou činnost a tedy ji zavedeme bez proklamací v programu

To jen tři příklady z mnoha.

Martin Trnka

kandidát na starostu MČ Praha - Lipence
místopředseda MS Lipence