3. února 2023

Lednový souhrn událostí na novoměstské radnici

Předem se omlouvám za délku příspěvku, ale událostí není málo. Najdete ho také v lednovém zpravodaji. Opět uběhl další měsíc a rád bych vám sdělil, co se událo nového.

Hned první lednový týden jsme zavítali do kanceláře hejtmana KHK Martina Červíčka na společnou schůzku s vedením Ředitelství silnic a dálnic, kde jsme vedle debaty o probíhajícím přečíslování silnic v našem městě navrhli i novou myšlenku ohledně řešení tranzitní dopravy. Jsem moc rád, že je ŘSD ochotno se tímto novým pohledem zabývat. O průběhu Vás budu informovat.

Jednalo se také o rekonstrukci ulice U Zázvorky, kde jsme se nakonec shodli na tom, že v letošním roce na rekonstrukci nedoje a bude probíhat až od března 2024. Město při této akci bude provádět rekonstrukci chodníků a současně bude sanována spodní stavba přilehlé ZUŠ. Jarní termín byl zvolen především proto, aby byla co nejméně omezena hlavní turistická sezóna. Délka uzavírky je plánována na 10 týdnů, ale musíme počítat s účastí archeologů, jejichž případné nálezy mohou práce pozdržet. Pevně doufám, že k výraznějšímu zdržení nedojde.

Příjemné setkání se konalo rovněž v prvním týdnu ledna, a to s ředitelkou Mateřské a základní školy speciální NONA. Zde jsme předávali finanční dar z dobrovolných příspěvků ve stánku ukrajinských specialit na Dětském silvestru. Příspěvek jde na konto pořízení evakuační plošiny pro děti.

Dále jsme se sešli k projednání postupu pokračování rekonstrukce Staré školy v Krčíně, kde bychom letos měli mít kompletně hotovou projektovou dokumentaci a doufám, že i stavební povolení.

Na letošní rok chystáme řadu kulturních akcí, některé budou i nové. Již nyní vám mohu prozradit, že na začátek března se připravuje Novoměstský ples, konaný letos v sokolovně. V dubnu zahájíme turistickou sezónu tradiční akcí Brány města dokořán a velmi zajímavý bude květen. Týden od 20. do 27. května bude doslova nabitý kulturními zážitky.

Vše zahájí velká vinařská akce s tématem mladých neboli „nových“ vín. První ročník se bude konat po celý den na Husově náměstí a v uličce směrem k Zázvorce, kde budete moci ochutnat vína v mnoha stáncích převážně moravských vinařů. Celou akci doprovodí různé koncerty a vystoupení. Měla by dorazit i delegace z partnerského Hildenu v čele se starostou Clausem Pommerem. Vše je ještě v procesu příprav, ale o všem vás budeme včas informovat. Touto akcí startuje týden s Novoměstskou filharmonií, což bude svátek hudby, který vyvrcholí velkým open air koncertem tohoto skvělého tělesa na Husově náměstí 27. května. V tento den se navíc propojí s již 3. ročníkem Food art festivalu na novoměstském zámku a v přilehlém okolí. Vyjednáváme i hezké počasí  Tradiční Dny evropského dědictví jsou také v plánu a letos připadají na 16. září. Chystáme se je spojit s akcí Víkend elegance, která bude zahájena o den dříve v Hradci Králové. Součástí je páteční závod veteránů po Královéhradeckém kraji, se zastávkami v několika historických centrech měst. Mám radost, že to naše je letos mezi nimi. Věřím, že dojde i na spanilou jízdu naleštěných veteránů vybranými ulicemi našeho města.

Příjemná byla také účast na výročních schůzích hasičů, Klubu českých turistů a Včelařů. Poprvé jsem se setkal také s občany v osadním výboru Spy. Proběhlo jednání se zástupci novoměstského kláštera, se kterými jsme jednali o možnostech pomoci města při rekonstrukci budovy.

Zajímavá pro mě byla také účast na zahájení Olympiády děti a mládeže v Hradci Králové nebo setkání se zástupci novoměstských skautů. Těm bych rád poděkoval za účast na pietním u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu před budovou MŠ Pod Výrovem.

Proběhlo také setkání a poděkování za dlouholetou práci vedoucímu Technických služeb panu Trojanovi, který odchází do zaslouženého důchodu. Ještě jednou bych mu zde chtěl poděkovat za nelehkou práci, kterou ve své funkci celých 27 let odváděl. Věřím, že bude mít v panu Ing. Vodžákovi důstojného nástupce.

Poslední lednový den se konalo setkání s hejtmanem Královéhradeckého kraje Martinem Červíčkem a zástupci starostů větších měst náchodského okresu o problematice nedostatku pediatrů v regionu.

Koncem měsíce se konala v netradičním čase i jedna svatba a to přímo v mé kanceláři.

V neposlední řadě věnujeme mnoho času plánovaným, ale i původně neplánovaným projektům, které by mohly vyhovovat avizovaným dotačním titulům. Připravujeme projekty například na revitalizaci městských parků, fotovoltaiku na vybraných městských objektech, rekonstrukci domu zdraví (krytý plavecký bazén), Letního areálu Metuje nebo i autobusového nádraží na Rychtě. Vedle toho intenzivně řešíme i projekty prozatím dotačně nepodporované jako areál bývalých kasáren nebo rekonstrukce Kina 70, kde bych vás chtěl u této příležitosti pozvat na výstavu soutěžních návrhů, která se bude konat ve dnech 14. – 19. února přímo v prostorách kina.

Milan Slavík

předseda ODS Nové Město nad Metují
starosta města
předseda Bezpečnostní rady města
předseda Komise povodňové
předseda Komise regenerační
člen Komise pro výstavbu a rozvoj
člen Komise energetické
člen Komise inventarizační
člen Pracovní skupiny pro tranzitní dopravu
člen Komise Rady Královéhradeckého kraje pro liniové stavby a územní rozvoj