28. srpna 2022

Jablonec je a musí dál být městem sportu!

Úkolem města je hledat maximum volných prostředků na podporu sportu mládeže. Chceme proto navázat na úspěšný projekt víceletého financování nejen provozu, ale i údržby majetku klubů, které se starají o naše děti.

Sport v Jablonci je potřeba rozdělit na dvě kategorie, na které je potřeba myslet stejně. Jedná se o organizovaný pravidelný sport v klubech a sport pro všechny, neboli sport pro veřejnost. Pro první kategorii je potřeba hledat maximum volných prostředků na podporu činnosti v oblasti mládeže a navázat na úspěšný projekt víceletého financování klubů s vlastním majetkem, případně v dlouhodobém pronájmu. Záslužná činnost každého klubu, který se stará o naše děti, musí být podpořena z rozpočtu města. Je důležité vzít v potaz finanční náročnost sportu a intenzitu sportování tak, aby činnost jednou měsíčně nebyla podpořena stejně jako čtyřikrát týdně. V této oblasti je pro kluby důležitým partnerem sportovní komise, v níž mají zástupce nejvýznamnější sportovní subjekty. Druhým důležitým pilířem je městská společnost SPORT Jablonec s.r.o. Ta musí i nadále sloužit jako servisní společnost všech městem vlastněných sportovišť a její činnost musí být městem dostatečně, ale efektivně podpořena tak, aby sportoviště byla pro kluby a hlavně veřejnost v maximální míře k dispozici. Jedná se o bazén, městskou halu, hokejový stadion, areál Střelnice a areál Čelakovského.

V rámci sportu pro všechny jsou připraveny projekty pro rozšíření možností individuálního neorganizovaného sportování v Jablonci, např. workoutové hřiště na přehradě, skatepark, pumptrack, rozšíření a propojení sítě cyklostezek a další. Rozjíždí se příprava projektu revitalizace areálu Srnčí důl, na kterém mi velmi záleží. To vše je potřeba dotáhnout ke zdárnému konci. 

Posledním důležitým bodem je dle mě podpora sportování seniorů, tuto činnost u nás vykonávají hlavně Sokolové a je důležité, aby město vytvářelo podmínky i pro sportování a zdravý pohyb našich starších spoluobčanů.


Bc. Adam Pelta, kandidát č. 6

Student, člen finančního výboru města a sportovní komise. Ve sportovním výboru Libereckého kraje prosadil podporu 60 sportovních akcí mládeže místo 34. Pracuje s fotbalovou mládeží a postupně přebírá vedení Fotbalové akademie Jablonec.