28. září 2020

Krajské volby se řadě z nás zdají jako málo významné. Opak je ale pravdou!

Vážení spoluobčané, již 2. a 3. října tu máme krajské volby. Ty se řadě z nás zdají jako málo významné. Opak je ale pravdou!

Kraje přerozdělují peníze z Prahy (tj. z Vašich daní) do jednotlivých oblastí v kraji. A také řídí řadu projektů a dotačních titulů pro města.

Z toho vyplývá, že čím lepší vazby mají představitelé města na kraj, ministerstva, obě komory parlamentu nebo na politickou stranu působící na celostátní úrovni, tím řádově jinou šanci na získání těchto mimořádných nenárokových peněz město má. Pro příklady není třeba chodit daleko. Stačí si porovnat, co se podařilo v Novém Městě nad Metují (dlouhodobě bez těchto vazeb) a co v jiných městech, která tyto vztahy mají.

U příležitosti krajských voleb si také zkuste připomenout, které volební uskupení z voleb 2018 se v Novém Městě nad Metují snažilo a snaží po ty dva roky něco prosadit. Zjistíte, že ODS, přestože od letošního června v opozici (po zjištění, že v současné koalici se ST Hablem z VPM a s „nezávislým“ MST Hovorkou spolupracovat opravdu nejde) je nejaktivnější. Přikládáme stručnou rekapitulaci:

- otevřenost úřadu vzhledem k občanům = komunikace s občany při stavbách města s vlivem na jejich soukromé vlastnictví, veřejná komunikace o záměrech města se všemi občany – 2 roky se o toto snažil především Mirek Jarolímek…

- LAM – tedy místo oddechu na naší Metují s přírodním koupalištěm, projekt podporovaný cca 2 tis. lidmi, v průzkumech organizovaných městem opakovaně na pozici č. 1 při otázce „co chybí / mělo by se zlepšit“ (naposledy v průzkumu 2013 s podporou 57% respondentů). V současné době mezi zastupiteli až na světlé výjimky podporuje pouze ODS. A kdo jste byli v srpnu na akci jdeme na koupaliště, tak jste slyšeli Milana Slavíka slíbit, že na tom budeme pracovat dál (a že jsme si už nejen my odpracovali dost).

- KASÁRNA a KINO 70 – je velkou zásluhou našich zastupitelů Ireny Kupkové a M. Slavíka a M. Jarolímka a Pavla Kašpara v komisi rozvoje, že projekt pro město (a pro festival komedie) nedůstojné přestavby kina byl zastaven. A také že se jak na kino, tak na smysluplné využití kasáren organizuje cesta formou architektonické soutěže, což si jistě obě tato místa zaslouží.

- CYKLOSTEZKA AMMANN Vrchoviny – bez osobní angažovanosti opět Mirka Jarolímka by se čekalo znovu minimálně 2 roky (do příštích voleb)… proč? Protože osobní nevraživost našeho starosty s některými vlastníky se zdála jako nepřekonatelná z důvodu již výše zmíněné špatné komunikace úřadu…

Takže znovu pro připomenutí. Vazba lidí, kteří pracují ve prospěch svého města (zde tedy ODS) na své kolegy na úrovních kraje a státu má velký význam.

Pokud tedy chcete, aby tohle město bylo i pro rodiny s dětmi, podporovalo jejich vzdělávání a kvalitní zábavu, aby se počet obyvatel po více než 10 letech přestal snižovat a průměrný věk naopak zvyšovat, prostě abychom v řádu jednotek let konečně vyřešili koupání, měli kino (na které budeme pyšní stejně, jako byli naši předchůdci po jeho dokončení v 70. letech), aby konečně bývalá kasárna byla ku prospěchu ať už seniorů či začínajících rodin či firem, tak:

1) požádejte všechny, koho znáte, ať věnují příští víkend svých zhruba 10 min návštěvě volební místnosti. To je to nejhlavnější a nejjednodušší!

2) A až bude vybírat, koho volit, vzpomeňte si prosím na předchozí řádky.

3) Zvažte prosím volbu společné kandidátky ODS + STAN a Východočeši, jejíž lídrem je současný 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje (s odpovědností za oblast dopravy a silničního hospodářství) a senátor Parlamentu České republiky Martin Červíček, se kterým se novoměstská dlouhodobě a pravidelně schází a spolupracuje.

My samozřejmě nemůžeme za nikoho nic slibovat. Jsme ale i díky tomuto partnerství přesvědčeni, že tento váš hlas bude mít sílu a pozitivní dopad do života kraje i našeho města.

Toto naše přesvědčení dokládáme výsledky posledních let, kdy se aktivní činnost M. Červíčka a dalšího radního KHK (za oblast investic) V. Řehoře (ODS) promítla i do významných projektů v Novém Městě nad Metují. Kraj v končícím volebním období v našem městě zrekonstruoval frekventovanou silnici z Krčína do Spů. Uskutečnil zde také rekonstrukci silnice z centra města směrem do Nahořan a počítá se s opravou komunikace až do Jaroměře. Součástí těchto projektů bylo také rozšíření obou železničních viaduktů, což výrazně pomohlo k větší plynulosti silničního provozu. V současnosti kraj rekonstruje komunikaci z Bohuslavic přes Černčice až do Nového Města nad Metují, přičemž náklady jen tohoto projektu jsou přes 180 milionů korun.

Co my naopak slíbit můžeme, že v práci v opozici na městě nepolevíme! (viz výčet výše). Jakmilev komunálních volbách v roce 2022 zvítězíme, tak pro LAM, Kino 70 a život v bývalých kasárnách uděláme maximum.

Zároveň ještě více zintenzivníme spolupráci s představiteli kraje, která dnes skomírá! Protože způsob práce současného vedení Nového Města nad Metují spočívá především ve vyčkávání, obecné pasivitě a nakonec ve „formování obrany“ (chápej jako hledání všemožných argumentů proč ne) proti aktivitám samotných občanů města, kteří už to nemohou vydržet a sami se pro město snaží něco vytvořit (např. LAM).

Děkujeme za Váš čas a pokud zvážíte volbu společné kandidátky ODS, STAN a Východočeši v krajských volbách, bude z ní profitovat i Nové Město nad Metují.